Hem

Atena Grekisk gudom, Krigsgudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 133481, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: lilit
är Grekisk gudom och Krigsgudinna
har epitet Partenos och Glaukopis

Vishetens och strategins gudinna.

Alias: athena, pallas athena och parthenos

normal

Hon kallades oftast Pallas Athena eller Parthenos, jungfrun, eftersom hon var en jungfrugudinna. Greklands huvudstad Athen och templet Parthenon var båda tillägnade och uppkallade efter henne. Intressant nog så blev Parthenon tillägnat en annan jungfru, Maria, efter att Grekland kristnats.

Athens viktigaste festival var Panathenaea, som hölls varts fjärde år till gudinnans ära. Enligt en myt hade Athena blivit Athens beskyddarinna efter att en tävling hållits mot Poseidon, som också ville ha staden. Poseidon gav athenarna en källa, men den visade sig vara värdelös då vattnet var salt. Athena gav då invånarna det första olivträdet, och detta visade sig vara en mycket nyttigare gåva. Detta gjorde henne till vinnaren, och staden blev hennes. På Akropolis stod ursprungligen en trästaty av Athena, xoanon, som kläddes av stadens kvinnor.

Athena var en krigsgudinna, men inte på samma sätt som Ares. Hon var också vishetens gudinna, och var därför strategins och taktikens gudinna. Hon beskyddade också städer, industrier, jord-bruket, spinnandet och vävandet, liksom konsten och hantverken. Athena hade också givit mycket till mänskligheten: plogen, flöjten, vagnen, skeppsbyggandet, djurtämjandet och skomakandet. På sätt och vis kan hon betraktas som civilisationes grundare.
Gudinnan avbildades alltid i krigsrustning, och på hennes sköld syntes gorgonen Medusa. Ugglan var hennes symbol, och Akropolis sades vara fullt av ugglor i det antika Athen.

I den romerska mytologin kallades Athena Minerva.

normal

Vishetens och strategins gudinna. Zeus svalde den gravida Metis, av rädsla för att hon skulle föda ett barn som var mäktigare än sin far. Hon föddes ur hans huvud efter att Zeus klagat över en fruktansvärd huvudvärk. Hefaistos slog honom då i skallen med en hammare, och öppnade så hans huvud. Ut sprang den fullvuxne Athena, klädd i full rustning.