Hem

Uggla Djur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 626780, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
är en sorts Djur

En fågel och en symbol.

Alias: owl och uggla

normal

Det här är ett mycket betydelsefullt tecken eftersom ugglan är en stark symbol för transformation. Om det här tecknet dyker upp i ditt liv kan det tyda på en nära förestående transformation.

I de flesta kulturer med en esoterisk tradition är ugglan ett vördat (och ibland skrämmande) tecken. Ugglan väckte rädsla eftersom den var en symbol för mörkret och det okända. Sedan tidernas begynnelse har människan varit rädd för mörkret och det okända, och ugglan har alltid förknippats med de mörka och okända dimensionerna. En av de äldste hos aboriginfolket i Australien förklarade för mig att män var rädda för ugglan därför att den var kvinnornas totem och representerade mörkret och det okända.

Ugglan förknippades också med död och pånyttfödelse. Somliga indianstammar ansåg att i ugglan bodde de dödas själar. I de egyptiska hieroglyferna symboliserade ugglan död, natt, kyla och passivitet. När en aspekt av dig dör öppnas nya möjligheter för ny utveckling på ett annat område i ditt liv.

Ugglan är också en symbol för den uråldriga visdom som härrör från de inre världarna. För i mörkret finns drömmar, visioner och mystiska insikter. Athena, den grekiska visdomsgudinnan, avbildades med en uggla på axeln som avslöjade inre sanningar för henne. Merlin, den gamle keltiske magikern, som hjälpte den legendariske kung Arthur, använde en uggla för att vinna tillträde till de osynliga dimensionerna. Ugglan ser i mörker vad andra inte kan se. Om det här tecknet dyker upp i ditt liv, har du fått gåvan att kunna se klart där saker och ting kan verka dunkla. Dina insikter blir skarpa och transformationen omkring dig blir mycket djupgående.