Hem

Vägvisare Lexikon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 529003, v2 - Status: normal.
är Lexikon
Behandlar Tecken och symboler
Publicerad år 1998
ISBN 91-37-11034
sidantal 245
Av Denise Linn
Publicerad av Forum

Ett teckenlexikon med 850 uppslagsord.

Alias: vägvisare

normal

I varje ögonblick viskar universum till dig. Det finns meddelanden till dig som bärs med vindarna. Det finns visdom för dig i fåglarnas morgonsång utanför ditt fönster och i havets mjuka brus. Till och med vanliga, vardagliga händelser i dittliv innehåller budskap från den andliga världen.

Naturfolken har alltid vetat hur man tolkar tecken, men vi västerlänningar har allt mer förlorat förmågan att uppfatta budskapen från universum.

Denise Linn hjälper oss att återknyta kontakten med vårt inre jags magi så att vi ska få tillbaka den förmågan - och kunna fatta rätt beslut i våra liv.

Hur fungerar tecken? Var och hur dyker de upp i vår moderna tillvaro? Hur ber man om ett tecken i en valsituation? Hur tolkar man tecknen? Det är några av de frågor som besvaras i Vägvisare.

Här finns ett teckenlexikon där man kan slå upp mer än 850 ord. Till exempel; Vad kan det betyda om man ser en bläckfisk? En käpp? En eld eller en nunna? Om man mår illa? Om det dyker upp grottor i ens liv? Om man kommer på sig med att ständigt nynna på samma sång om blommor? Vad kan en felsägning innebära? En särskild siffra eller färg som återkommer?