Hem

Kamel Djur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 664865, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är en sorts Djur

Kamelen representerar uthållighet och ståndaktighet.

Alias: kamel

normal

En kamel kan färdas långa sträckor och perioder med enbart sina egna inre reserver som bränsle. Den representerar uthållighet och ståndaktighet, särskilt under torrperioderna i ditt liv.

Kamelen har kallats för öknens skepp. Den kan symbolisera att du hittar en väg genom mycket svårnavigerade eller ogästvänliga farvatten eller situationer.