Hem

Mytologi Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4016, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är en sorts Lära

Berättelser, sagor och legender om gudar, gudaliknande väsen och gestalter ur sägner som tillerkänts mytiska kvaliteter - mytologin tilldrar sig i urtiden i olika länder och kulturer.

Alias: mytologi

normal

Mytologi (av grek. mythos, (uppdiktad) berättelse, och logos (lära).
1. Den föreliggande samlingen av myter inom en bestämd kultur
2. Lära (vetenskap) om myter
3. Användandet av myter i försvagad betydelse (ogrundade föreställningar)