Hem

Japansk mytologi Mytologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 413769, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Caine
är Mytologi
Källa Kojiki och Nihongi

Mytologi som innefattar både gudar och hjältar från Shintoismen och buddhismen.

Alias: japansk mytologi

normal

Den inhemska japanska religonen kallas Shinto eller kamivägen.
Kami står för de gudomliga makterna och Shinto lär ut hur man ska hantera kami med respekt.

Källor till den japanska mytologin är huvudsakligen två skrifter från 700-talet: Kojiki från 720 och Nihongi, även kallad Nihonshoki,från 728. Dessa två skrifter tillkom på uppdrag från Kejsaren, vars makt stärks i mytologin då han sägs härstamma från gudarna, närmare bestämt guden Amaterasu.