Hem

4 - Kejsaren Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 585, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_04.html
är Kort i Stora Arkanan

Han är Kungen i Solens Rike, den store fadern som strukturerar upp, kräver disciplin och håller på traditionerna

Alias: 4 - kejsaren, kejsaren och trumf 4

normal

Rider deck

Symboliserar: Stabilitet, kraft, skydd; en stor person; hjälpare, anledning, övertygelse.

Omvänd: Välvilja, medlidande, tilltro; också förvirra fienden, hejdande, omogenhet.

normal

4 - Kejsaren

Han är kungen i solens rike - den store fadern. Han är beskyddande och står för struktur, diciplin, och ordning, men är relativt fantasilös. Han symboliserar också de skrivna och oskrivna lagarna och kulturen, men kan också vara en tyrann eller en riktig bromskloss; han tror att allting varar för evigt.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Tronen symboliserar herravälde, makt och styrka, och den röda manteln står för det fysiska.

Rustningen visar att han inte har någon kontakt alls med vare sig det omedvetna eller känslorna.

Klotet representerar helheten och att han är härskaren, staven representerar matematiken, pondus, och ordningen.

Kronan symboliserar medvetenheten, men han är omedveten om att han ska , vilket symboliseras av skorpionen på den högra axeln.

Fyrorna representerar den fysiska världen, de fyra elementen (luft, eld, vatten och jord), de fyra psykologiska typerna (förnimmelse, känsla, tanke och intuition), soliditet, manifestation, stabilitet, trygghet, ordning och helhet, samling, skydd, gränser, harmoni, principer, struktur, överensstämmelser och grundform, men också makt, tröghet, isolering, inskränkthet, förtryck och att man inte ser omgivningen.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.