Hem

Forn Sed Mytologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 590106, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Mytologi

Forn Sed är i princip sysnonymt med asatro, men uppfattas av vissa som något mer omfattande.

Alias: forna seden, fornligt, forn sed, forns sed, sedligt och sedlingar

normal

Benämningen Forn Sed innefattar fornnordisk mytologi i det moderna samhället.
Det finns inga riktlinjer som säger exakt vad det är eller hur det ska utövas, då det inte finns någon central organisation eller någon som har en roll som motsvarar kyrkans präster.

Hur utövandet går till är individuellt, men någon form av dyrkan av nordiska gudomar är centralt.
De främsta av Asarna är: Oden, Frigg, Tor, Tyr och Idun.
De främsta av Vanerna är: Frej och Freja, Njord och Nerthus.
Jättar, alver och diser uppmärksammas också.

Högtider som firas är knutna till årshjulet och dess skiftningar. Hur vida man väljer att uppmärksamma dessa eller inte är individuellt.
Några exempel på högtider är: Alvblot, Midvinterblot, Disablot och segerblot.