Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Foreningen Forn Sed Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 405131, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Grupp

Registrerat trossamfund för asatroende i Norge.

Alias: foreningen forn sed

Detta är uppslagsordet för Foreningen Forn Sed. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

normal

Foreningen Forn Sed är ett religiöst samfund för de som tror på norska folksagor, väsen och varelser sagorna berättar om, utöver den nordiska gudaskaran. Samfundets syfte är att hålla de gamla traditionerna levande, och att skapa ett intresse för den moderna formen av den forna seden.

Foreningen Forn Sed motsätter sig bestämt satanistiska och rasistiska tolkningar av det norska arvet, samt alla former av fördomar och intolerans.