Hem

Frigg Asynja, Nordisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 133957, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Asynja , Nordisk gudom och Gudinna

Asgårds drottning, maka till Oden. Hon ansågs också vara äktenskapets och moderskapets gudinna

Alias: frigg