Hem

Asynja Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 559570, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Gudinna

Gudinnor av asarnas och vanernas släkte, varav den främsta var Frigg.

Alias: asynja och asynjor