Hem

Asgård Mytologisk plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 133799, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Trobart och Mytologisk plats

Den världen som tillhör gudarna i Nordisk mytologi.

Alias: asgård

normal

Asgård
I världens mitt, men på ett himmelskt plan, har asarna låtit uppföra sin borg. Här bor också de stora vanagudarna (se vaner). Oden residerar i en hall (Valaskjalf) som har silvertak. Han sitter där i sitt högsäte och fångar in hela världen med sin blick. En annan praktfull hall är Valhall där han mottar och undfägnar stupade krigare. Åter andra förnämliga hallar är upplåtna åt de övriga gudarna. I en hall vid namn Gimle, som har ett tak av guld, vistas de rättrådiga människor som avlidit. Muren runt Asgård uppfördes av en jätte berömd för sin skicklighet som byggmästare. Gudarna anställde honom med löftet att om han avslutade sitt värv inom en vinter skulle han få Freja till maka, och därtill sol och måne. Om han inte lyckades färdigställa byggandet inom denna tidsram skulle han i andra sidan få plikta med sitt liv. På Lokes tillrådan biföll asarna jättens begäran att få använda sin hingst Svadilfare till hjälp. Asarna var förvissade om att de skulle utgå som segrare i denna överenskommelse.

Men de hade inte räknat med att jättens hjälpreda Svadilfare var så effektiv. Hingsten släpade fram stenar till bygget och arbetade på natten när jätten sov. Gudarna ängslades när muren var nästan färdig tre dagar före vinterns avslutning, och de hotade Loke med döden om han inte kunde avvärja faran. Loke inskred då till hjälp. I ett stos skepnad lockade han bort Svadilfare något som så småningom ledde till att Loke blev havande och så nare framfödde ett åttafotat föl, Sleipner. Hästens bortfall från arbetet förde till att byggmästaren inte kunde slutföra sitt uppdrag, och Tor kunde dräpa honom med hammaren Mjölner.
Denna myt lär haft en sentida motsvarighet i sägnen om jätten Finn och Lunds domkyrka.