Hem

Van Nordisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 134028, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: SkallePer
är Nordisk gudom

Vanerna är de gamla naturförknippade gudomarna i den nordiska mytologin, med sin hemvist i Vanaheim. Ofta förknippat med fruktbarhet och trolldom.

Alias: van och vaner

normal

Vaner och Asar är nordens två guda ätter, även då Asar primärt ses som de främsta så är det Vanerna som är de äldsta av de två. Men även Vanerna har haft föregångare då Vaner står för jordbruk och människan från början var jägare och inte jordbrukare.

De två Vanerna, Njor och Nerthus, symboliserar Jorden vi lever på. Nerthus samställs med moder jord som dyrkats långt in i förkristlig tid, och troligen så har Njord kommit in i efterhand. Ialla fall så är dessa två syskon, så som det brukar vara med vaner nämligen att de dyrkas i par.

Njord och Nerthus är far och mor till tvillingparet Frej och Freja, som är de mest omtalade utav Vanerna.

Vanerna är förbundna till fruktbarhet, jordbruk, läkedom och vatten.

Allt detta utspelar sig i Vanheim, hämtvisten för vaner, som befinner sig i övervärlden, tillsammans med Muspelheim och Asgård.

Vaner har ett nära samband med alver då Frej fick Alvheim i tandgåva.
Även Alver är så som Vaner ett fruktbarhetsväsen så detta ter sig inte allt för konstigt.

Freja kallad också för Vanadis då hon följs åt av diser.


normal

Vanerna är en gudaätt från nordisk förkristlig tid. De ansågs vara alla goda gåvors givare. Det var de som gav människorna livet, såg till att skörden blev god, att det fanns fiskar i haven, att djuren förökade sig och att barn föddes. Även efter döden följde vanerna sina trogna genom dödsriket.

De hade även makten att öppna en människas ögon för det fördolda. När de gjorde det så var det genom en kvinna, sierskan som även kallades för Valan. Det var hon som utgjorde den viktiga länken mellan gudar och människor. Hon kunde spå framtiden eller se vad som hade hänt i det förflutna. Genom henne kunde gudarna kommunicera med människorna.

Vanerna gav inte befallningar eller satte upp regler för hur deras troende skulle leva sina liv, men det låg på människornas eget ansvar att dra till sig de höga makternas uppmärksamhet genom ceremonier, orgier eller offerriter.