Hem

Ceremoniell magi Magi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 66, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/cermoniell_magi.html
är Praktiserbart , Upplevbart och Magi

Att genom ceremonier och ritualer skapa förändringar i enlighet med magikerns vilja.

Alias: ceremoni, ceremonier, cermonialmagi, ritual magi, ritualmagi, ritualmagic och ritual magick

normal

Ursprunget till den ceremoniella magin är ännu inte helt klarlagd. Namnet på denna speciella sorts utövande av magi kan verka underlig, eftersom nästan all magi framförs i ritualer eller ceremonier. Troligen härstammar ordet från renässansteurgins dagar, då de enda ämnena som innefattades i orden ceremoniell magi var goetism och teurgism.

normal

Den ceremoniella magin kan delas upp i en oändlig massa delar och traditioner, men de två stora inriktningarna idag är Hermeticismen som kan spåras ända tillbaka till Forn-Egyptens glansdagar, samt Thelema som är en produkt av Aleister Crowley och OTO.

Gemensamt för dessa traditioner är att de hämtar mycket information, samt bygger sina lärorrenässansteurgins filosofier och läror. Kort sagt kan man sammanfatta både Thelema och Hermeticismen genom att säga att de båda är en kombination av goetism och teurgism, med inriktning på teurgism.