Hem

Thelema Lära, Magi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4516, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Lära , Praktiserbart och Magi

Läran Aleister Crowley grundade i och med att han mottog The Book of The Law. En mixtur av ceremoniell magi, yoga, tantrism, sexmagi. Säger kortfattat: Gör vad du vill skall vara lagens hela.

Alias: thelema och thelemic

normal

Under nittonhundratjugotalet drev Aleister Crowley ett magikloster på Korfu i Grekland, där utbildades magi-studenter i MAGICK, och hur VILJAN styr. Klostret kallades: THELEMA, vilket är Grekiska för VILJA. Bokstaven K i MAGICK står för det fornegyptiska ordet KTEIS, som betyder vagina. Enligt Crowley så är parningsdriften en av universums största krafter. Jovisst, den höll ju till exempel på att rasera Romarriket! Rätt använd kan Magick ge otroliga insikter och paranormala (underbara)upplevelser. Därav tesen: Do what thou whilst shall be the whole of the law, Love under WILL!

Thelema-klostret är det namn Crowley gav en liten bondgård - som inte ligger på Korfu - utan på Sicilien i Cefalù...

Dit flyttade Crowley med den senaste av sina kvinnor, Leah Hirsig, som varit hans älskarinna under Amerikaåren. Här hade han under 1915-19 upprättat ett tempel som stängdes av FBI, samarbetat med en tysk spion Virecck och predikat USA:s neutralitet under första världskriget...

Med Leah och deras två barn samt barnflickan Ninette (som snabbt även hon blev älskarinna) kom flytten (via kort boende i London) till det varma Sicilien. Ett av skälen var Crowleys omåttliga intag av narkotiska preparat av alla slag, från meskalin och hasch till kokain, heroin och opium. Han var fullt övertygad om att man kunde vara fri från beroende om man intog narkotiska preparat fritt - och små doser kokain låg överallt på gården. Crowleys hälsa var mycket försvagad då han samtidigt led av både astma och bronkit.

Bondgården Thelemas väggar täckte Crowley med egna målningar av människor i otaliga sexposer - ateljéns väggar bemålades med demoner.
Snart fylldes gården av män och kvinnor som anslöt sig till det Crowley nu kallade Thelemasamfundet för att praktisera sexmagi med varandra.
En ung man Raoul Loveday, som blivit ivrig anhängare till Crowley genom att läsa hans böckerkom tillsammans med sin hustru Betty. De stannade i tre månader trots Bettys avsky för hela detta Thelema och det leverne som praktiserades där.

Både Loveday och Crowley hade insjuknat i leverinflammation och Crowley beslöt sig för att offra en katt som bot. Just denna katt hade klöst honom (han hatade katter). Crowley gjorde pentagramsymboler över katten och befallde den att sitta still tills offertimmen. Märkligt nog satt katten som paralyserad.
Katten placerades på altaret och Loveday valdes att utföra offret mot sin vilja. Rökelse tändes och de magiska ceremonierna höll på i två timmar. Då tiden var inne skar Loveday katten i halsen med en kniv, men inte djupt nog och katten sprang skrikande runt. Den bedövades då med eter och offret fullbordades.
Som slutscen drack Loveday en kopp av kattens blod, föll ihop och bars i säng. Crowley tog då en titt i Lovedays horoskop och förklarade att han skulle den 16 febr. kl.4 - vilket Loveday också gjorde...

De italienska myndigheterna hade länge varit missnöjda med Crowleys mystiska aktiviteter och då denna historia blev känd utvisade presidenten Mussolini Crowley ur landet.