Hem

Opiat Psykoaktiv substans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 517800, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Psykoaktiv substans

Läkemedel framställt av opiumvallmo (papavier somniferum), eller på konstgjord väg i laboratorium.

Alias: opiat och opium

normal

Narkotiskt preparat som har en effektiv smärtstillande effekt. Används flitigt inom sjukvården men kan också missbrukas då preparatet kan ge en euforisk känsla vid snabbt intag tex. genom injicering eller rökning. En vanlig biverkan vid överdosering är andningsdepression. dvs. att hjärnans andningcentrum blir så bedövat av medlet att man slutar andas, med syrebrist och död som följd om inte motgift ges (naloxon).