Hem

Aleister Crowley ( 1875 - 1947 ) Ockultist, Författare, Ceremonialmagiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1351, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/person/crowley_a.html
är Ockultist , Författare och Ceremonialmagiker
Start 1875
Slut 1947
är medlem i OTO , A.·. A.·. och Golden Dawn

Aleister växte upp i England under den viktorianska eran, i ett ultrakonservativt och fundamentalistiskt hem.

Alias: aleister crowley, alistair crowly, crowley, aleister, d e nog en felstavning och master therion

normal
Bild av Crowley
Bild av Aleister Crowley.

Vem var Aleister Crowley

Aleister Crowley var en känd ockultist och magiker som föddes den 12:e oktober 1875 i den engelska staden Leamington - han föddes som Edward Alexander Crowley, döpt efter sin fader.
Hans familj tillhörde den mycket strikta kristna sekten Plymouthbröderna, en sekt som hade uppstått på 1860-talet och som kännetecknades av sitt motstånd mot sekterism - men framförallt var de kända för sin avsmak inför officiella präster eller kyrkliga ämbetsmän.

Aleister var en rebell och det tog inte lång tid innan han började ta tillvara varje tillfällen han kunde för att göra uppror mot familjens borgerliga, viktorianska och kristna leverne. När hans fader dog så ändrade han snabbt sitt namn till Aleister, för att sålunda markera sitt avståndstagande från sin faders borgerliga moraliska och religösa övertygelser – han var då 11 år. Aleisters satyriska kvalitéer visades även tidigt – redan som 14-åring förlorade han sin oskuld i ett sexuellt äventyr med en av familjens tjänsteflickor och som 17-åring fick han gonorré av en okänd gatuflanör efter en sexuell konfrontation.

Vid 23 års ålder gjorde Aleister bokslut med sin familj – han ville göra större intryckvärlden än vad hans familjs inskränkta borgerlighet kunde erbjuda, han påbörjade sin magiska och andliga resa; han första anhalt var det esoteriska sällskapet ”The Hermetic Order Of The Golden Dawn”.

”The Golden Dawn” hade bildats av Samuel Liddel MacGregor Mathers (1854-1918), Dr. William Wynn Westcott (1848-1925) och Dr. William Woodman (1828- 1891) – men Mathers var ordens ledare. Eftersom orden var esoterisk, det vill säga stängd för oinvigda, så är det svårt att vara helt säkert på vilka som förutom Crowley var medlemmar i ordern – men namn som nämns i sammanhanget är bland annat den irländska poeten William Butler Yeats (1865-1939), Constance Lloyd Wilde (?-1898, fru till Oscar Wilde) och den irländske författaren Bram Stoker (1847-1912).

Detta andliga uppvaknade skulle tillslut föra Crowley fram till bildandet av sin egen filosofi och det är denna viljans filosofi som jag nu kommer avhandla.

Viljans filosofi

Crowley döpte sin filosofi till ”the philosophy of Thelema” och ni som redan är lite bevandrade i det grekiska språket vet kanske redan då att ordet thelema är grekiska för ”vilja”.

Crowley valde ordet thelema eftersom det enligt honom sammanfattar hans filosofis viktigaste lagar – som han formulerar i en av sina många filosofiska magnum opus, ”The Book of Laws” och som lyder:

Do As Thou Wilt Shall Be The Whole Of The Law. (ungefärlig svensk översättning, gör som du vill ska vara lagens helhet.)

Crowleys viljans filosofi viktigaste princip är viljan och den gör gällande att lagen om viljan är den allra viktigaste lagen som existerar för människan.
Betydelsen av denna lag i universum bevisas genom att synd, enligt Crowley, i själva verket är när man upprättar restrektioner för människor.
Detta betyder att människan som väsen inte har någon annan rätt än att utöva sin vilja, och därför kan ingen människa säga nej åt en annan människas strävan att fullfölja sin vilja – utan att då vara skyldig att begå en allvarig synd.

Enligt viljans filosofi är den renaste viljan en kraft som inte är intresserad av syftet bakom viljan, utan den är en kraft som enbart härrör från människans brinnande lust efter resultat och att genomföra sin vilja perfekt.
Denna definition av viljan – känner jag igen exempelvis hos den tyske filosofen Arthur Schopenhauers (1788-1860) tankar om viljan. Utöver det ser jag också att Crowleys viljans filosofi på ett eller flera sätt går att sammanföra med Schopenhauers och Fredrich Nietzsches (även han en tysk filosof, 1844-1900) filosofier, framförallt på det sätt att de förstärker varandras filosofier när det gäller försöken att hos människan etablera något som jag kallar aristokratisk individualism.

Thelemeiternas seder & bruk

Thelemeiterna, som anhängarna av viljans filosofi kallas, hälsar varandra med handtecknet för siffran 93 – eftersom det är det nummerlogiska värdet av frasen Love Is The Law, Love Under Will samt det korrekta svaret på Do As Thou Wilt Shall Be The Whole Of The Law-frasen.

normal

Aleister Crowley kallade sig själv Beast 666 vilket
enligt honom själv betydde Little sunshine.

Crowley identifierade sig med vilddjuret vars tal är 666 - kopplingen tagen ur Johannes Uppenbarelse 13:18 - och den scharlakansröda kvinna som rider detta djur representeras av de otaliga kvinnorna i Crowleys liv...


normal

Crowley har kallats världens syndigaste man, vansinnig, sexfixerad och pervers. Han var en av sitt århundrades mest färgstarka personligheter och ådrog sig förutom intresse och nyfikenhet också stor avsky.

Han växte upp i ett hem präglat av stark religiös hysteri där Bibeln ansågs vara ett verk av djävulen. Crowleys senare aktiviteter har kopplats vara ett uppror mot hans helvetiska uppväxt.
I sin ungdom reste han, besteg berg (bl.a. Himalaya), studerade ockultism och skrev poesi. Han skrev också en roman om en sexuell psykopat som slutade som mördare (White Stains) och en sadistisk pornografisk roman (Snowdrops from a Curate´s Garden).

Som Broder Perdurabo i sällskapet Golden Dawn reste han till Paris för att träffa MacGregor Mathers, ledaren för sällskapet i hopp om att vinna hans respekt och stiga i graderna. Crowley försökte imponera med yoga - men Mathers hade inget intresse av varken yoga eller Crowley - och detta ledde till att Crowley bröt med Golden Dawn och bildade sin egen orden "Argentum Astrum (Silverstjärnan).

Crowleys sadistiska drag förde honom samman med den masochistiska Rose Kelly som han också gifte sig med.
Rose påstod sig ha kontakt med astralplanet och Crowley nappade direkt och började skriva Lagens bok som han hävdade skulle ha dikterats av en Aiwass via Rose. Denne Aiwass skulle ha levt i Kaldéen under Hammurabis regering (1750 f.Kr.).

Vad många inte känner till är att Crowley själv i en senare bok Magic in Theory and Practice erkänner att den s.k. Aiwiss var Crowley själv...

normal

The Great Beast är en bok av John Symonds om Crowley, hans liv och kvinnor.
I denna hävdas att Crowley ofta hade älskarinnor med sig hem och att han då och då hängde upp sin då sinnessjuka hustru Rose Kelly i fötterna, med huvudet nedåt, i garderoben.

Samtidigt drev han sitt A´.A.sällskap där han i huvudsak använde ritualerna från Golden Dawn, som han ju inte längre var medlem i.

Crowleys hunger efter berömmelse och publicitet fick honom att ge ut alla hemliga ritualer i boken The Equinox - vilket kom Mathers (ledare i Golden Dawn) att stämma honom.
Mathers vann målet, men Crowley överklagade och fick över domaren på sin sida eftersom han kunde bevisa att han samtidigt praktiserade Abramelins magi.
Crowley vann slutligen och offentliggjorde alla hemligheterna.