Hem

Isis Egyptisk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131990, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är Egyptisk gudom och Gudinna

Dagens gudinna i Egyptisk mytologi. Hon är magins mästarinna.

Alias: aset och isis

normal

Dagens gudinna, syster till Nephthys som var nattens gudinna. Hon hade tillsammans med sin man Osiris sonen Horus. Isis ansågs vara moder till allt liv. Hennes viktigaste egenskaper är den äktenskapliga kärleken, moderskapet, konsten att hela de sjuka och utöva trolldom. Hon är magins mästarinna.

Isis betraktas främst som en betydande modergudinna.
Hon är dessutom magins mästarinna och beskyddaren över de döda, varav hon ofta är avbildad på kistor, där hon sträcker ut vingarna i en beskyddande gest.

Tillsammans med Horus och Osiris, var hon en av de mest framträdande gestalterna inom den egyptiska mytologin och en av de mest populära gudomarna. Hennes viktigaste egenskaper är den äktenskapliga kärleken,moderskapet, konsten att hela de sjuka och utöva trolldom.
Som den beskyddande modergudinnan, har man ofta låtit avbilda henne när hon ammar sonen Horus i sin famn.
Tillsammans med Thot, undervisade hon människorna i de hemliga kunskaperna om medicin och botemedel.

Isis skildras som en modig och listig gudinna, och hon beskrivs som visare än miljoner män.
Hon var dotter till Nut och Geb och syster till Osiris, Seth och Nephthys. Osiris och Isis var djupt förälskade och blev man och hustru.
Isis hade en dröm att deras kommande son - den falkögde Horus - skulle få ta över den makt som Ra ägde. Men hon visste att ingenting bet på den mäktige Ra, för ingen hade så stor makt som han. Därför var hon tvungen att smida en listig plan, där hon kunde vända hans egen kraft mot honom själv.
Då hon följde efter Ra under en av hans vandringar genom kungariket, såg hon hur en droppe saliv lämnade Ras mun och föll ner på marken. Hon skyfflade upp jorden där saliven landat, och knådade den som lera. Hon formade den som en ondskefull orm, och gav den liv genom sina trollformler.
Ormen gömdes i gräset, och när Ra så småningom skulle passera den vägen, hoppade ormen upp och bet honom i vristen.
Ra blev dödligt sjuk av ormens gift, och kallade till sig de högsta gudarna i hopp att någon kunde bota honom.
Men vem kunde bota det gift som till och med hade makt att skada Ra, den högsta av gudar?
Isis låtsades inte om att det var hon som låg bakom ormen. Istället förklarade hon för Ra att hon skulle bota honom, bara hon fick reda på hans hemliga namn.

Detta namn hade bara utalats en enda gång i historien innan skapelsen och ingen hade fått känna till det. Den som fick veta Ras hemliga namn, skulle i samma stund få makt över den högsta gudomen. Men nu hade Ra inte mycket att välja emellan och tvangs viska det till Isis.

I samma stund gick kraften från hans hemliga namn över från hans hjärta till Isis, och han sa att hon en dag skulle överlåta det till hennes son. Hennes plan hade gått i lås, och nu visste hon att hennes son en dag skulle få överta Ras tron. Så hon använde det hemliga namnet i sina trollformler och Ra blev frisk igen.

Seth mördade Osiris och slet kroppen i bitar och spred ut dessa över hela Egypten. Isis samlade ihop bitarna med hjälp av sin syster Nephthys, och använde sin trollkonst för att foga kroppen samman. Genom balsamering,riter och besvärjelser gjorde hon allt som stod i hennes makt för att få Osiris levande igen.
Berättelserna skildrar hur hon med sina vingar gav honom livets luft och skugga, och slutligen återuppstod han från döden.

Detta fenomen lade grunden för egyptiernas invecklade balsameringsriter och starka tro på livet efter döden.