Hem

Osiris Dödsgud, Egyptisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 131996, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Dödsgud , Egyptisk gudom och Gud

Dödsrikets gud.

Alias: osiris och serapis

normal

Underjordens härskare och domare

Osiris var Son till jordguden Geb och himmelsgudinnan Nut. Tvillingbror till Isis som blev hans maka. Med henne fick han Horus.

Ursprungligen en spannmålsgud som lärde de egyptiska folken jordbrukets konst. Vidare skapade han den egyptiska civilisationen genom att lära folken om religion, lagar, musik och konst. Senare blev han dödad av sin bror Seth, men hans maka Isis återförde honom till livet. Efter det ansågs Osiris härskare över Duat, underjorden och därmed de dödas gud. Han var de dödes rättvise domare som välkomnade rättfärdiga själar till paradiset.

En skildring av Seths mord på sin bror berättar om hur han var avundsjuk och önskade sin bror död. Han lät bygga en vackert målad kista som passade Osiris perfekt. Han sa att den som kistan passade skulle få den. När Osiris prövade den så spikade Seth igen den med bly. Kistan sänktes ned i Nilen och gled mot havet.

Seth blev då kung istället för Osiris. Isis hämtade upp kroppen och via magi återupplivade hon Osiris. Under denna tid blev hon havande med Horus som senare återtog tronen.

Osiris kropp balsamerades av Anubis och blev därmed den första mumien. Seth hittade dock mumien och slet den i stycken. Osiris kroppsdelar begravdes av Seth spridda över hela Egypten.

normal

Västerns högsta herre

En del källor påstår att Isis inte bara delade ett barn med Osiris utan även var hans maka.

Osiris kallades västerns högsta herre, eftersom man ansåg att himmelriket låg i väster i riktning med den nedgående solen. Han var en mycket vördad gud. Enbart via honom kunde den döde hoppas på ett liv efter detta.
En död var tvungen att bli presenterad för honom som en rättfärdig människa (ma´at heru- med sann röst).