Hem

Nut Gudinna, Egyptisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132023, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Gudinna och Egyptisk gudom

Himmelsgudinna i den egyptiska mytologin.

Alias: nut

normal

Nuit(Nut)betraktas som himlens gudinna, och i vissa fall även som modersgudinna.

Nut sägs även vara en av dom fyra elementen i sin egenskap som himmelsgudinna.

Hon avbildas som en lång kvinnogestalt som sträcker sig från horisont till horisont, i försök att nå sin älskade Geb.Eftersom hon är himlen så porträtteras hon ofta med blå hud, täckt av stjärnor.I vissa fall bär hon ett vattenkärl på huvudet, vilket också är hennes hieroglyf och som kan symbolisera livmodern och hennes roll som modersgudinna.

Ra skapade Schu och Tefenet, luftens gud och fuktighetens
gudinna.De i sin tur födde tvillingarna Geb (jordguden) och Nuit (himlens gudinna).
Syskonparet älskade varandra och omfamnade varandra innerligt i långa tidsåldrar.Himlen pressades så hårt mot marken, att ingenting kunde växa eller levajorden.
Ra blev svartsjuk på deras kärlek och befallde Schu - luftens gud - att skilja dem åt.Schu lät därför trampa ner
Geb och höll upp Nuit högt över marken, att hur de älskande än försökte nå varandra , så gick det inte.

Schu,Tefenet,Nuit och Geb med sina egenskaper betraktades som jordens fyra stöttepelare.

Fastän Nuit var havande, så lade Ra en förbannelse på henne.
Den innebar att hon inte under någon av årets trehundrasextio dagar skulle kunna föda barn. Efter detta
fortsatte Ra att befolka jorden med gudar och gudinnor, demoner och andar.Bland annat skapades Thot, den visaste av alla gudar. Han såg upp mot himlen och tyckte synd om Nuit ,
så han beslöt sig för att göra något åt hennes bistra öde.
Han skapade ett spel och utmanade de andra gudarna att spela om tiden.Thot som var så vis, vann så mycket tid att det räckte till fem hela dagar.Ra hade fastställt året till trehundrasextio dagar, men nu kunde Thot lägga till ytterligare fem dagar.

I dessa dagar ingick inte Ras förbannelse mot Nuit, så nu kunde hon föda sitt efterlängtade barn.
På första dagen fick hon det barn hon valt att kröna till konung över Egypten - Osiris.
Sedan födde hon Seth och systrarna Isis och Nephthys.