Hem

Synd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151697, v4 - Status: normal.

Fördärv i den mänskliga naturen. Enligt kyrkofadern Augustinus har därför människan svårt att välja det goda.

Alias: arvssynden och synd

normal

Synd.
Synden är att bryta mot den himmelska lagen, vilket sker när en människa skapar en bas för satan, och därmed sätter ett villkor för givande och tagande med honom.

Synden kan delas upp i 4 delar.

1.

Den första är den ursprungliga synden. Denna synd har sitt ursprung i det andliga och fysiska fallet hos våra första förfäder.

Den är nedärvd i vår släktlinje och är roten till all annan synd.

2.

Den andra är arvssynd. Detta är den synd som vi ärver från våra förfäder på grund av deras ej gottgjorda synder.

Det står i de tio budorden att...din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig... 2 Mos20:5

3.

Den tredje är kollektiv synd. Detta är den synd som en person är ansvarig för som medlem av en grupp, även om han varken utförde synden själv, eller ärvde den från sina förfäder.

Ett exempel på denna synd är Jesus korsfästelse.

Även om det bara var översteprästerna och vissa skriftlärde som sände Jesus till korsfästelsen, så fick judarna och mänskligheten som helhet tillsammans axla ansvaret för denna synd.

Som en konsekvens av detta så har judarna kastats i en position att få utstå oerhört lidande, och mänskligheten som helhet har måst vandra en väg av prövningar, tills Kristi Återkomst.

4.

Den fjärde är individuell synd, som en person själv utför.

Den ursprungliga synden kan ses som roten till alla synder, arvssynden som stammen, kollektiv synd som grenarna, och individuell synd som löven på syndens träd.

All synd har sina rötter i den ursprungliga synden.

Utan att ta bort den ursprungliga synden, så är det omöjligt att fullständigt befria sig från dom andra synderna.

Men ingen människa kan gräva upp denna rot, djupt begraven i människans historia. Endast Kristus, som kommer som den nya roten och mänsklighetens Sanna Föräldrar, kan nå den och gräva upp den helt.

normal

I bibeln låter sig människan förledas av djävulen och äta av den förbjudna frukten. Hon är därför en syndfull varelse och förklaringen till varför det finns ondska och orättvisor i världen.

Augustinus menade att vi ärvde våra förfäders synd och därigenom fick en vilja att göra det onda.