Hem

Dödssynder

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33118, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Ljusfen

Begår man någon av dessa synder hamnar man i helvetet (skärselden), enligt kristen tro

Alias: de sju dödssynderna, dödssynd, dödssynder och peccata mortalia

normal

De sju dödssynderna är högmod, frosseri, andlig lättja, lust, avund, vrede och girighet.

Enligt katolska kyrkan är en dödssynd en svår överträdelse av Guds lag, och den begås med kännedom om det onda och fullt samtycke från viljans sida.

Dödssynden dödar själen.

normal

Det har sagts att alla dödssynderna har en motsats, en dygd, som de ibland kan förväxlas med, och ofta är gränsen mellan synden och dygden väldigt smal:

Stolthet - självaktning
Avund - rättvisa
Vrede - rättfärdig indignation
Lättja - försiktighet
Girighet - klokhet
Frosseri - sällskaplighet
Lust - kärlek

normal

De sju dödssynderna karakteriseras också av sin förmåga att ge upphov till andra synder. Avund kan exempelvis leda till stöld och utpressning, vrede till mord och misshandel, lättja till självmord. Att falla för någon av dödssynderna leder alltså till en mängd andra synder.

Moderna författare har dessutom betonat att dödssynderna inte bara är begränsade till den enskilde individen, utan var och en av dem bidrar också till destruktiva sociala fenomen:

Stolthet - diskriminering
Avund - terrorism
Vrede - våld och krig
Lättja - likgiltighet inför lidande
Girighet - missbruk av allmänhetens förtroende
Frosseri - Drogmissbruk
Lust - pornografi