Hem

Dygd Moral

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655894, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Moral

Allmänt betecknat som inriktning på god moral

Alias: dygd

normal

Dygden finns mellan två laster var Aristoteles´ lära om dygdens plats i mitten.

Dygden belönar sig själv och blir ytterligare belönad kommer ur Lindbloms Katekes som förklaring över tio Guds bud.

Äran är dygdens belöning tyckte redan Cicero.

Att ha en god moral, att sträva efter att leva fläckfri, hederligt och att inte göra sig skyldig till omoraliska eller olagliga handlingar har sedan antiken följt mänskligheten genom ordspråk, historiska yttranden och senare även inom kyrkoläror.

Katolska kyrkan har fyra kardinaldygder.
Här menas en inövad förmåga att med glädje och uthållighet göra det goda, trots inre och yttre motstånd. De fyra huvuddygderna är en gammal beteckning för de egenskaper som utmärker en mogen människa, fri från slaveriet under sin egen själviskhet, sina impulser och tillfälliga sinnesstämningar.

Dygderna är: Klokhet, Rättvisa, Måttlighet och Uthållighet.