Hem

11 - Rättvisa Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 592, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_11.html
är Kort i Stora Arkanan

Den som kan separera tankarna ifrån känslorna utan en inre konflikt, och som tar konsekvenserna av sitt handlande

Alias: justice, rättvisan och trumf 11

normal

Rider deck

Symboliserar: Rättvisa, riktighet, ärlighet, utövande.

Omvänd: Tolka lagen till dess bokstav, partiskhet, överdriven hårdhet.

normal

11 - Rättvisa

Medan Översteprästinnan bär den mystiska lagen, bär Justitia den fysiska; hon vet vem hon är och vad hon gör. Hon är samvetets röst, den som tar konsekvenserna av sitt handlande, och representerar knivskarp intelligens. Hon är i balans med sitt omedvetna därför att hon kan skilja tanken från känslan, och hon har full koll på läget, även om hon borde studera saken närmare genom att dra skynket åt sidan.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Pelarna symboliserar den fysiska världens bestående auktoriteter, och kronan representerar medvetandet i sin högsta utveckling. Svärdet är det redskap hon använder för att skilja sanning från osanning, gott från ont, och tanke från känsla.
Vågen symboliserar balansen mellan det medvetna och det omedvetna, dvs det som finns bakom skynket.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Observera att i Thoth Tarot har Rättvisan kortnummer VIII.