Hem

Magins privilegier: 11 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 782, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/11.html
är Upplevbart och Magins privilegier

Adepten uppnår absoluta sanningar utifrån relativa sanningar, men även utifrån tillfälliga sanningar.

Alias: privilegie 11

normal

nr 4 av grupp 2: de "mellan" privilegierna

Adepten uppnår absoluta sanningar utifrån relativa sanningar, men även utifrån tillfälliga sanningar.

Detta uttrycker tanken att Adepten kan fullända ofullbordade former, även utgående ifrån andras felaktigt utvecklade och övergivna försök. Genom analysens verktyg och en förståelse för principerna, kan de mest förvirrade begrepp redas ut, och de ursprungligt välmenta formerna ledas vidare till korrekta slut.

Tarot XI Justice syftar på andlig rättvisa, en välavvägd värdering av helheten och dess komponenter som en aktiv vilja kan bruka för sina ändamål. Med rättvisans symboliska svärd kan man beskära alla komplikationer för att nå essensens kärna och bygga vidare.


normal

Se vidare privilegie 10