Hem

Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 769, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jobbla
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie.html
är Upplevbart

Varför ägna sig åt magi? Av hävd brukar det som svar räknas upp de Privilegier somtillfaller Adepten, dvs den som lyckats bemästra hemligheterna.

Alias: magins privilegier

Magins privilegier: 01
Magins privilegier
Trots full vetskap om den Enhetliga Strömmen, bevarar Adepten sin själstyp och ser det inte som förnedrande att behålla personlighet.
Magins privilegier: 02
Magins privilegier
Adepten upplever en immunitet gentemot metafysiska hinder.
Magins privilegier: 03
Magins privilegier
Adepten tar del av arbetet med de Evolverande Strömmarna (Teurgi) och transformerar ner energier från det mentala till det astrala planet.
Magins privilegier: 06
Magins privilegier
Adepten känner orsakslagarna för det förflutna (kausalitet), för det nuvarande (gnostitik) och för det kommande (sannolikhet).
Magins privilegier: 08
Magins privilegier
Adepten äger den hemliga kraften i de vises sten: uttryckt i begreppen sanning, dygd och förverkligande.
Magins privilegier: 05
Magins privilegier
Adepten förstår lagarna om logik (karma), om mänsklig paralogism (astral evolution) och om mänsklig sofistikalism (astral reaktion).
Magins privilegier: 12
Magins privilegier
Adepten underkuvar alla djur.
Magins privilegier: 19
Magins privilegier
Adepten övervinner alla hinder, eftersom han eller hon känner både sitt mål och sin vilja.
Magins privilegier: 04
Magins privilegier
Adepten styr strömmarna i sin epoks filosofi och verkar på och genom sin tids strävanden.
Magins privilegier: 21
Magins privilegier
Adepten känner till rikedomens hemlighet, och kan vara dess ägare men aldrig dess slav...
Magins privilegier: 07
Magins privilegier
Adepten kan leva den ofallna människans liv och har Odödlighetens Nyckel, kan skapa nya astrala klicheer, och kan ständigt återskapa och förnya symbolik och Tradition.
Magins privilegier: 10
Magins privilegier
Adepten förstår problematiken kring de två vägarna Gott och Ont.
Magins privilegier: 16
Magins privilegier
Adepten behärskar tvångsmysteriet i relation till naturen.
Magins privilegier: 15
Magins privilegier
Adepten har friheten att använda intuition och divination.
Magins privilegier: 09
Magins privilegier
Adepten behärskar de universella behandlingsformerna - de tre konsterna: absolut kritik, disinvolution, och medicinsk magnetism.
Magins privilegier: 11
Magins privilegier
Adepten uppnår absoluta sanningar utifrån relativa sanningar, men även utifrån tillfälliga sanningar.
Magins privilegier: 13
Magins privilegier
Adepten äger kunskap om notarikons konst och kan därigenom uppenbara alla mysterier.
Magins privilegier: 14
Magins privilegier
Adepten äger kunskap om 'Ars Magna', dvs äger förmåga att genomtränga och ge vetenskapliga och övertygande utläggningar om alla ämnen utan att tidigare förbereda sig.
Magins privilegier: 20
Magins privilegier
Adepten kan höja sig över såväl kärlek som hat inom sig.
Magins privilegier: 17
Magins privilegier
Adepten kan förutsäga framtida händelser.
Magins privilegier: 18
Magins privilegier
Adepten kan ge tröst och lindring till alla i allt, och kan ge råd inom alla områden i livet.
normal

Varför ägna sig åt magi? Av hävd brukar det som svar räknas upp de Privilegier som tillfaller Adepten, dvs den som lyckats bemästra hemligheterna. Dessa privilegier sammanfaller givetvis en hel del med vanliga föreställningar om den makt som magi kan tänkas ge. Men det är ändå av intresse att räkna upp privilegierna lite mer formellt och göra vissa ansatser till tolkning.

Privilegierna är 21 till antalet, uppdelade i tre grupper om sju vardera. Det kan vara intressant att jämföra dessa numrerade privilegier med motsvarande trumfkort i tarotleken (för den som har tillgång till denna). Jag väljer i det följande att ta upp privilegierna från botten upp, dvs från 21 till 1.

Ett 22:a privilegium tillfogas ibland utanför systemet: Adepten förvånar alla lekmän med sina förmågor. (vilket kanske inte säger så mycket i och för sig, även i de fall man då räknar upp exempel)