Hem

Magins privilegier: 15 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 786, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/15.html
är Upplevbart och Magins privilegier

Adepten har friheten att använda intuition och divination.

Alias: magins privilegier: 15 och privilegie 15

normal

nr 1 av grupp 3: de "mindre" privilegierna

Adepten har friheten att använda intuition och divination.

Betoningen är här på har friheten att använda, eftersom det är hela tiden ett medvetet val i det jordiska livet: att flyta med eller att hävda sin medvetna vilja. Det fysiska planet är underkastat naturlagar och karmalagen, och är oerhört bundet om inte intryck och krafter från högre plan tillåts verka genom personligheten. Adeptens styrka är att inse detta och öppna sig för inspiration och högre krafter.

Tarot XV the Devil står annars för bundenhet vid det materiella, upplevelser utan förståelse, dvs det vanliga intrycket att vara fast i omständigheterna och utsatta för okända krafter och andras viljor. Adepten har dock genom sin förståelse och öppenhet för det ockulta helt andra möjligheter att se denna bundenhet för den illusion det är.


normal

Se vidare privilegie 14