Hem

Naturlag Lag

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155268, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Gravljus
är en sorts Lag

Naturliga följder för särskilda handlingar.

Alias: naturlag

normal

Gravitationslagen, Lagen om energins oförstörbarhet och Avogadros lag är exempel på naturlagar - dvs. uttryck eller formler för konstanta orsaksförhållanden (regelbundna skeenden) mellan naturföreteelser.