Hem

Gravitation Naturlag

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 157038, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Naturlag

Den kraft som två massor utövar mot varandra. Det är samma kraft som håller oss på jorden.

Alias: gravitation och tyngdkraft

normal

Ingen förstår sig riktigt på gravitationen i dagens läge. Man letar efter sk. gravitoner som massor skickar ut, men har inte lyckats hitta någon. Gravitation är en oerhört svag kraft egentligen, om man jämför med övriga krafter som exempelvis elektromagnetism.

Det var Newton som första gången försökte sig på att förklara gravitationen med matematiska formler. Han lyckades bra med att beräkna hur kroppar skulle bete sig exempelvis. Men hur fungerar gravitationen? Varför existerar den?

Man vet fortfarande inte. Einstein gav oss en ny syn på gravitationen. Han använde en extra dimension för att förklara tiden. Han påstod att rummet och tiden var samma sak och utgjorde den fjärde dimensionen. Han kallade detta rumstiden.

För att åskådliggöra detta tog han ett exempel och minskade alla dimensioner ett steg, så att vår 3D-värld blev 2D, och hans 4D-värld (rumstiden) blev 3D. Han jämförde vårt universum med en spänd gummiduk. På denna duk vilade kroppar (stjärnor, planeter etc) och gjorde insjunkningar i denna duk. Det som kretsade kring kroppen i fråga kretsade runt insjunkningen i duken, och tack vare att den rörde sig framåt föll den inte ner helt i hålet.

Givetvis är inte vårt universum platt som en gummiduk, detta var endast för att förklara hur kropparna gjorde intryck i den fjärde dimensionen. Vi kan alltså inte förstå hur rymden kröks vid gravitation, vi vet bara att den gör det.

Eftersom denna gummiduk var rumstiden betyder detta att tiden och rummet blir annorlunda nära stora gravitationskällor, vilket de faktiskt blir. Gravitationen ökar dessutom vid höga hastigheter.