Hem

Andra dimensionen Matematisk dimension

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 470664, v2 - Status: normal.
är Matematisk dimension

Krävs två axlar för att beskriva läge och form. Som ett papper.

Alias: 2d, den andra dimensionen och tvådimensionell