Hem

Planet Himlakropp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 87570, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är en sorts Himlakropp

Kroppar som kretsar kring en stjärna, och som är tillräckligt stora.

Alias: planet

normal

Inre och yttre planeter

Man skiljer på inre och yttre planeter. Dvs var dom ligger i förhållande till oss från solen sett. Där är dom inre planeterna (dom som ligger närmare solen än oss): Merkurius och Venus.
Dom yttre blir då dom övriga planeterna: Mars, Jupiter, Uranus och Neptunus.

Man kan se dom inre planeterna som aftonstjärnor när dom befinner sig österut från solen räknat och morgonstjärnor annars. Om en inre planet befinner sig i nedre (eller undre) konjuktion eller övre konjuktion så betyder det bara i undantagsfall att planeterna passerar framför solen (Venuspassage eller Merkuriuspassage) eller att de blir okulerade av solen.

Dom yttre planeterna kan stå i kvadratur, vilket betyder att dom står i en rät vinkel mot solen. Eller så står dom i Opposition, vilket är tvärtemot kvadraturen..

normal

Omloppstid

SIDERISK OMLOPPSTID:
Detta är den tid som det tar för en planet att ta sig runt solen. Vilket inte går att direkt mäta från jorden då jorden i sig rör sig.

SYNODISK OMLOPPSTID:
Detta är den tid det tar mellan två oppositioner eller konjuktioner.
Tiden mellan en opposition och nästa kan variera avsevärt om banan är excentrisk.
Från denna tid kan man mäta den sideriska omloppstiden.

normal

Planeters rörelse

Planeter som ligger utanför jorden har en bana på himlen som ter sig, när solen passerar på insidan, som att rörelsen stannar upp och går bakåt. Denna bakåtrörelse kallas Retrograd. Och sen börjar planeten röra sig åt rätt håll igen. Sen är det även så att ju längre bort planeten ligger från jorden ju större blir denna retrograda rörelse.
Den normala rörelsen är från väster till öster.