Hem

Kosmogoni Vetenskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 563782, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Vetenskap

En lära om solsystemets uppkomst och utveckling

Alias: kosmogoni

normal

Kosmogoni är vetenskapen om planeter och deras månar, stjärnor och galaxer.

Denna vetenskap studerar himlakropparna var för sig eller i grupper - till skillnad från vetenskapen om universum som helhet som kallas Kosmologi.

Det har genom tiderna funnits många teorier, mer eller mindre hypoteser:

1. Meteorit- eller nebularhypotes (Kant 1755)
2. Nebularhypotes (Laplace 1796)
3. Turbulensteori (von Weizsäcker 1944)
4. Elektromagnetisk teori (Alfvén 1954)
5. Teorin om en kosmisk katastrof - Planetesimalhypotesen (Chamberlin)
6. Den allmänna kosmogoniska fragmenteringsteorin (Hoyle)

normal

Och på den sjunde dagen vilade Gud. (Bibeln) I begynnelsen var intet. (Edda) Enligt Vedanta skapades kosmos genom en incident. Detta är tre exempel på kosmogonier.