Hem

Normala förklaringar för UFOn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 544, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/teori/normal.html

Hypotesen naturliga fenomen klarar inte en konfrontation med fakta.

Alias: den normala och normala förklaringar för ufon

normal
Följande är ett referat från Sökaren nr 2, 1991, sid 22-23, av Sven Magnusson av en artikel av Jacques Vallee, Five Arguments Against the Extraterrestrial Origin of Unidentified Flying Objects, i den amerikanska tidskriften Journal of Scientific Exploration nr 1, 1990.

Vetenskapsmän, som i allmänhet är okunniga om UFO-fakta, brukar säga att det rör sig om naturliga fenomen. De menar att UFO-rapporter kan förklaras med exempelvis oriktiga observationer, atmosfäriska fenomen och olika föremål av mänsklig tillverkning, kanske i förening med föga kända psykologiska illusioner.

Hypotesen naturliga fenomen klarar inte en konfrontation med fakta. Det finns många rapporter om att UFOs lämnat spår efter sig på marken och orsakat brännmärken och andra följder på människor, djur och växter. Även onormal strålning har konstaterats i samband med UFOs.