Hem

Chattlog om astrologi Chattlogg

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 588066, v2 - Status: normal.
är Chattlogg
Behandlar Element, Zodiaken, Planeter, Stjärntecken, Tarot och Astrologi
Källa Book of Thoth , Tarot och Kabbala, kliffot och den goetiska magin

en chatlog om astrologi för att förstå tarotens uppbyggnad.

Alias: chattlog om astrologi

normal

<mike77> jag kan förklara astrologins uppbyggnad. det är mycket enkelt.
<anchorite|brb> ja gör det
<mike77> ok. vi kan börja med det.
<anchorite|brb> ok
<anchorite|brb> ditt alltså
<mike77> du känner till astrologins fyra element.
<mike77> eld vatten luft jord.
<anchorite|brb> ASTROLOGI (för att hitta i loggen)
<anchorite|brb> ja
<mike77> och det finns tre urelement. dvs tre tillstånd för elementen.
<anchorite|brb> eld, vatten, luft
<mike77> på eldens på vattnets på luftens vis.
<anchorite|brb> aha
<mike77> vi börjar från vädurens tecken eftersom det astrologiska året börjar där.
<anchorite|brb> varför börjar det där?
<mike77> väduren är eld på eldens vis, en nystart, nya tag, våren börjar.
<mike77> när solen står i väduren så börjar våren, det har du kännt va? :)
<anchorite|brb> som nu? :)

  • anchorite|brb is now known as anchorite

<mike77> som nu :)
<anchorite> så det börjar på våren , det året
<anchorite> ?
<mike77> ja runt 22 mars.
<anchorite> vintersolståndet
<mike77> när solen går in i väduren.
<anchorite> hmm heter det så
<mike77> vet inte?
<mike77> det kan ha sån koppling.
<anchorite> Psi-bot vad är ostara
<Psi-bot> anchorite: 136708 - Ostara - Vårdagsjämningen (Wiccansk sabbat, Sabbat i det keltiska årshjulet)
<Psi-bot> anchorite: Man firar vårdagsjämningen som infaller runt den 20-22:a mars
<Psi-bot> anchorite: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/ostara_-_vardagsjamningen.html
<anchorite> vårdagjämningen ja
<mike77> intressant :)
<anchorite> ja :)
<mike77> ar natt och dag lika långa?
<anchorite> bra med diskussioner ju
<anchorite> ja
<mike77> om man följer solens riktning på himlavalvet är nästa tecken oxen.
<mike77> elementen på tecknen kommer i ordningen eld jord luft vatten.
<mike77> och tillstånden i ordningen eldens vis vattnets vis luftens vis.
<mike77> så oxen blir jord på vattnets vis.
<anchorite> vänta
<mike77> ok.
<anchorite> varför blir den det
<anchorite> aha
<anchorite> ok :)
<anchorite> väduren då?
<mike77> om man går baklänges blir ordningen på elementen den som vi tagit tarotkorten i när vi gick igenom korten.
<mike77> väduren är eld på eldens vis.
<anchorite> ok
<mike77> eldens vis kallas också kardinal.
<mike77> vattnets fast.
<anchorite> kardinalvätskor tänker jag på nu
<mike77> luftens rörlig.
<mike77> vad är det då?
<mike77> Psi-bot vad är kardinal?
<Psi-bot> mike77: 82274 - Kardinal kvalitet enligt astrologin
<Psi-bot> mike77: Ett av zodiakens teckens tre kvaliteèr. Kardinaltecknen tenderar att vara utåtriktade
<Psi-bot> mike77: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/kardinal_kvalitet_enligt_astrologin.html
<anchorite> Psi-bot vad är kardinalvätskor
<Psi-bot> anchorite: Jag vet inte vad 'kardinalvätskor' är
<anchorite> vänta lite
<mike77> mm :)
<anchorite> eller fortsätt så ska jag hitta ämnet
<anchorite> Psi-bot vad är humoralpatologi
<Psi-bot> anchorite: 549695 - Humoralpatologi (Lära)
<Psi-bot> anchorite: Läran om människans fyra kardinalsafter.
<Psi-bot> anchorite: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/humoralpatologi.html
<anchorite> :)
<mike77> så vandrar man runt i zodiaken tills man kommer till fisken som är vatten på vattnets vis, uttdöende, och sen börjar det om men en nystart med väduren, eld på eldens vis igen.
<anchorite> de olika temperamenten
<mike77> kardinalsafter?
<anchorite> ja
<anchorite> lägger till alias
<mike77> det har kanske inget med astrologi att göra eller?
<anchorite> det har med elementen att göra
<mike77> ok.
<mike77> eld jord luft vatten.
<mike77> men inte tillstånden?
<anchorite> jo
<anchorite> det tycker jag
<mike77> hur?
  • Lucina is now known as Lucina|borta

<anchorite> om man ska bedöma personer astrologiskt så
<anchorite> verkar det finnas ett samband
<anchorite> Det talas ännu idag om det s.k. sangviniska temperamentet som är präglat av luftelementet, det koleriska temperamentet, präglat av eldelementet, det melankoliska temperamentet, präglat av jordelementet och det flegmatiska temperamentet. präglat av vattenelementet.
<anchorite> Från början tänktes det att de fyra temperamenten också hörde ihop med de fyra årstiderna och dygnets indelning i fyra fjärdedelar.
<anchorite> I schematisk form ställs ibland temperamenten och deras respektive attribut upp enligt nedan:
<anchorite> Det sangvinistiska - Våren, ungdomen, blodet, luften, dygnstiden 03-09.
<anchorite> Det koleriska - sommaren, mannaåldern, gula gallan, eld, dygnstiden 09-15.
<mike77> definitivt koppling till elementen.
<anchorite> Det melankoliska - hösten, den övre medelåldern, svarta gallan, jorden, dygnstiden 15-21.
<anchorite> Det flegmatiska - vintern, ålderdomen, slemmet, vattnet, dygnstiden 21-03.
<anchorite> slut
<mike77> ok.
<anchorite> nåja
<anchorite> fortsätt
<mike77> några frågor så långt? :)
<anchorite> nej
<mike77> ska vi säga något om elementen?
<anchorite> ja det kan ju vara bra för de som inte är insatta
<mike77> hur beskriver du eld?
<mike77> intuition.
<anchorite> enligt de tarotkunskaper jag har.. drivande, intuitiv, kreativ
<anchorite> intensiv
<mike77> :) bra.
<anchorite> :) tack
<mike77> vatten jord luft?
<anchorite> vatten > känslosam
<mike77> jag tror du beskriver det bäst
<mike77> precis.
<anchorite> jord > fysisk, fast, materia
<anchorite> sex :)
<mike77> förnimmande
<mike77> sex?
<anchorite> ja fysiskt
<mike77> ok.
<anchorite> luft > mentalt, grubblande, tankar
<mike77> ja.
<anchorite> som svärden
<mike77> det var visst alla :)
<anchorite> när jag gör en läggning brukar jag se över den (om jag har många kort) vilket element som dominerar
<anchorite> det är bra med balans
<anchorite> eller om stora arkanan dominerar, då är det stora och viktiga saker på gång
<mike77> och eldens vis är extraversion. vattnets vis är intraversion luftens vis är växlande mellan intra och extraversion.
<anchorite> många svärd, mycket turbulens
<mike77> stavas det vertion eller version?
<anchorite> hmm
<mike77> ska nog vara t
<mike77> :)
<anchorite> vet inte om jag känner igen ordet :)
<mike77> extravert - utåtriktad
<anchorite> men version låter som nåt annat
<mike77> intravert inåt
<anchorite> ja
<mike77> då skulle väduren vara utåtriktat drivande
<mike77> typ
<anchorite> ja
<mike77> ska vi ta mer om tecknen
<mike77> ?
<mike77> det finns tre tecken i varje element
<anchorite> jag tycker det där är konstigt med eld på eldens vis osv, jag har inte kopplat det
<mike77> väduren är kardinal eld.
<mike77> lejonet är fast eld.
<mike77> skytten är rörlig eld.
  • sondag|jobb has quit IRC (Ping timeout: 186 seconds)

<anchorite> varför
<mike77> dvs eld på eldens vis. eld på vattnets vis. eld på luftens vis.
<Radisshu> Chaya ga itami masu!
<mike77> det är så det är uppbyggt.
<anchorite> nu ska vi se
<mike77> hej själv Radisshu
<anchorite> de är tre eldtecken
<anchorite> men inte på samma vis
<Radisshu> mike77: Gyuunyuu!
<anchorite> varför inte det mike77
<mike77> just så
<mike77> så är zodiaken uppbyggd.
<mike77> tre tillstånd fyra element. 3 gånger 4 lika med 12
<Radisshu> 12 tecken. Yay.
<Radisshu> Vänta, vilka är tillstånden?
<anchorite> mike77 jag förstår inte iaf
<anchorite> :)
<mike77> och eldens vis är extraversion. vattnets vis är intraversion luftens vis är växlande mellan inta och extraversion.
<anchorite> jag förstår inte varför skytten är rörlig och lejonet fast
<mike77> eld på eldens vis är första tecknet i det astrologiska året som från början sammanföll med stjärntecknet väduren.
<mike77> sedan har jordens vridningsaxel vridit sig.
<mike77> ekliptikan heter det va?
<mike77> Psi-bot vad är ekliptikan?
<Psi-bot> mike77: 108579 - Ekliptikan
<Psi-bot> mike77: Solens gång över himlen från jorden sett.
<Psi-bot> mike77: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/ekliptikan.html
<mike77> nåt sånt iaf.
<anchorite> ja ok
<anchorite> men det går inte in, jag har en astrologiblockering
<anchorite> :)
<mike77> om man följer tecknen så kallas nästa oxe och då blir det jord och på vattnets vis.
<mike77> man tar tecknen i den ordningen eld jord luft vatten
<anchorite> hmm
<mike77> och tillstånden i ordningen eld vatten luftens vis.
<Radisshu> Eh, astrologiblocering?
<anchorite> heh
<mike77> kardinal fast rörlig.
<anchorite> ja
<anchorite> ok :)
<mike77> tredje kallas tvillingen. luft på luftens vis.
<anchorite> mm
<mike77> de tre tecknen år de mest karaktäristiska för sitt element.
<anchorite> ja nu är jag med ige
<mike77> väduren är mest karaktäristiskt för eld.
<anchorite> n
<mike77> tvillingen är det luftigaste tecknet
<anchorite> ja
<mike77> oxen är det mest jordiga tecknet.
<anchorite> ja
<anchorite> det har jag lärt mig
<mike77> det fjärde blir vatten på eldens vis. det kallas kräftan.
<Radisshu> Eh? Men vad är mest karaktäristiskt för vatten?
<Radisshu> Jaha.
<Radisshu> Dumma kräfta.
<anchorite> Radisshu att simma :)
<mike77> Radisshu bra fråga, vad tror du?
<Radisshu> mike77: Fiskarna.
<mike77> varför det Radisshu?
<anchorite> vattumannen
<anchorite> ?
<Radisshu> Känns så =P Det är ojämnt, som vatten. Kan vara sjukt lugnt och ta emot hur mycket som helst, men sen få värsta tsunamimördarattacken
<Radisshu> Vattumannen är LUFT
<anchorite> hihi
<anchorite> inte skoja på loggade chattar :)
<mike77> oxen är mest jord
<Radisshu> Och sen inåtvändheten dvs ha en massa skit i sig. Som vatten. Eh.
<anchorite> vattenmannen
<Radisshu> anchorite: Som ändå är ett vindtecken.
<anchorite> isdamen och ismannen i vårfloden
<mike77> lejonet eld på vattnets vis.
<Radisshu> Om det inte är vatten på vindens sätt eller något skumt =/
<anchorite> :)
<mike77> jungfrun jord på luftens vis
<mike77> vågen luft på eldens vis
<anchorite> the answer my friend is blowin in the wind
<mike77> skorpionen vatten på vattnets vis.
<Radisshu> Va, skorpionen? Bläsh.
<anchorite> rädd
<mike77> skytten eld på luftens vis
<anchorite> för skorpioner
<mike77> stenbockon jord på eldens vis.
<anchorite> mike77 är det alltid den ordningen?
<mike77> vattumannen luft på vattnets vis
<mike77> fiskarna vatten på luftens vis.
<Radisshu> Eh? Varför?
<mike77> sen väduren igen
<mike77> några frågor?
<anchorite> <anchorite> mike77 är det alltid den ordningen?
<mike77> anchorite varför frågar du det?
<anchorite> mike77 man frågar för man vill veta
<anchorite> :D
<anchorite> Radisshu förstår du det där?
<mike77> jag gick precis igenom hela zodiaken från början till slut.
<Radisshu> anchorite: Jag läser inte riktigt, orka
<mike77> det verkar vara symmetriskt eller hur?
<anchorite> Radisshu vilja veta
<anchorite> mike77 ja ursäkta, men det är lite svårt
<anchorite> för mig
<anchorite> slowlearner
<mike77> till exempel vattumannen är luft på vattnets vis, stämmer det på vad du vet om stjärnan i tarot?
<Radisshu> Is it heavier than air?
<mike77> Radisshu jag undrar om du är intresserad av att lära dig?
<anchorite> Ja då kan vi ju även passa på att koppla Stjärnan till rätt stig i livets träd
<mike77> stjärnan hör till vattumannens tecken.
<anchorite> Psi-bot vad är tzaddi
<Psi-bot> anchorite: 563812 - Tzaddi
<Psi-bot> anchorite: Visdomens tjugoåttonde väg. (Tzaddi betyder fiskekrok)
<Psi-bot> anchorite: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/tzaddi.html
<anchorite> ser ni vad det betyder?
<mike77> nej
<anchorite> fiskekrok
<mike77> ja
<anchorite> står ju där pekar
<mike77> ja vad är det med det?
<anchorite> kopplas till vatten
<mike77> mmm
<mike77> sant
<anchorite> det är betydelsen av den hebreiska bokstaven
<Radisshu> Låter som Tzlalim.
  • Lilla has joined #guide

<anchorite> Psi-bot vad är heh
<Psi-bot> anchorite: 484 - Heh
<Psi-bot> anchorite: Visdomens femtonde stig - Heh
<Psi-bot> anchorite: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/heh.html
<anchorite> mike77 har du Crowleys bok?
<anchorite> book of thoth
<Radisshu> Han skrev ju fler böööcker.
<Radisshu> Jaha.
<mike77> anchorite utdrag ur den.
<mike77> som följde med tarotkorten
<anchorite> mike77 ok för han kopplar ju där med schema till stigarna
<mike77> anchorite jag har tks bok
<anchorite> mike77 det jag skrivit om stigar har jag tagit ur book of thoth
<mike77> thomas karlssons
<anchorite> ja
<mike77> hur är det med de korten som hör till de fasta tecknen?
  • anchorite är hopplöst engagerad i den kabbalistiska kopplingen

<mike77> anchorite kan du förklara det?
  • mike77 hittar inte boken

<anchorite> mike77 vilket skulle jag förklara
<mike77> om stjärnan hierofanten lustan och döden
<mike77> de hör till astrologiska tecken som är kardinala
<mike77> vad betyder de?
<mike77> stjärnan är fiskekrok
<mike77> det sa du.
<anchorite> aha ok du menar så
<anchorite> tror inte jag kan alla, men kan ju kolla bok sen
<anchorite> ska se
<anchorite> hierophanten - nail
<anchorite> lust > serpent
<anchorite> death > fish
<anchorite> Radisshu nu håller vi oss till astrologi/stigar
<mike77> nail är knappast nåt med vatten
<anchorite> detär en spik eller nåt
<mike77> anchorite ska vi fortsätta med astrologin?
<anchorite> mike77 visst
<mike77> anchorite har du grepp om det eller några frågor på zodiaken så långt?
<anchorite> mike77 jag förstår lite bättre nu, nu ska det bara smälta in ordentligt :)
<mike77> finns det bild på zodiaken nånstans+
<mike77> ?
<mike77> Psi-bot vad är zodiak?
<Psi-bot> mike77: 9914 - Zodiak
<Psi-bot> mike77: Djurkretsen inom astrologi - de 12 stjärntecknen och deras cykel.
<Psi-bot> mike77: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/zodiak.html
<mike77> Psi-bot vad är astrologi?
<Psi-bot> mike77: Hittade mer än ett ämne som svar på frågan:
<Psi-bot> mike77: Astrologi (Lära) - 44
<Psi-bot> mike77: Astrologi (Facklitteratur, Bok) - 6545
<mike77> Psi-bot vad är 4?
<Psi-bot> mike77: 4 - Kategori Magi
<Psi-bot> mike77: Ockultism, esoterik, mystik, religioner. Intresse av livets mysterium, Gud meningen med livet och kärleken. Intresse av att praktiskt lära sig använda detta för att uppnå mål av olika slag.
<Psi-bot> mike77: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/kategori_magi.html
<mike77> Psi-bot vad är 44?
<Psi-bot> mike77: 44 - Astrologi (Lära)
<Psi-bot> mike77: Uråldrig metod för att förutse händelser och ge personlighetsbeskrivning. Ordet astrologi består av två delar, astro och logo. Astro betyder stjärna, och logo betyder ungefär ord. Alltså: Meddelande från stjärnorna.
<Psi-bot> mike77: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/kategori_spadom/astrologi.html
<mike77> jag vill ha en bild på zodiaken!
<mike77> bra :)
<mike77> jag kan försöka förklara ändå.
  • anchorite sets mode: +o mike77

<mike77> svårt
<anchorite> mm
<mike77> lättare med bild.
<anchorite> jag har ju en
<anchorite> i den gyllene vishetsläran
<anchorite> eller?
<mike77> ja
<mike77> den är bra
<anchorite> vet inte var jag har den nu
<mike77> http://www.astro.com/astrology/in_elements_e.htm
<mike77> där har de bilder på element och lite.
<mike77> längst till vänster har vi väduren
<anchorite> ok
<mike77> ovanför fisken.
<mike77> högst upp stenbocken
<mike77> osv
<anchorite> ok den syns knappt
<anchorite> fisken
<anchorite> jo där
<mike77> när jag har berättat har jag gått från väduren och runt tills vi kommit till fiskarna.
<mike77> på den bilden, länken från astro.com har de ritat in trigoner och kvadraturer.
<anchorite> ok
<mike77> det är två sorters aspekter. en planet som befinner sig i väduren kan vara i trigon med en planet i ett av de andra eldtecknen.
<mike77> vi kan prata mer om planeter och om aspekter sedan.
<anchorite> hmm ja det blir rörigt :)
<mike77> månen hör till kräftan som befinner sig längst ner på den bilden.
<mike77> lejonet befinner sig till höger om kräftan, det tecknet hör till solen.
<mike77> kräftan och lejonet är lite grann två sidor av samma sak.
<anchorite> jaså
<mike77> på samma sätt som månens och solens energier liknar varandra.
<mike77> ja, som yin och yang.
<anchorite> aha
<mike77> kvinnligt och manligt.
<anchorite> ja
<mike77> klart så långt?
<anchorite> ja
<mike77> nu kan vi ta merkurius.
<anchorite> ok
<mike77> förr i tiden kopplade man merkurius till två tecken, tvillingen och jungfrun.
<mike77> det var innan man hade sett kiron.
<mike77> kiron kopplar man nu till jungfrun, och merkurius har hittat hem till tvillingen.
<mike77> kiron epptäcktes 1977
<mike77> samma år som jag föddes
<anchorite> vad är kiron
<mike77> psibot vet nog :)
<mike77> Psi-bot vad är kiron
<Psi-bot> mike77: Jag vet inte vad 'kiron' är
<mike77> :(
<anchorite> nej då hade hon svarat privat :)
<mike77> vi kan ta det senare.
<anchorite> ok
<mike77> så tvillingen och jungfrun liknar varandra. skillnaden är att tvillingen är luft och kiron är jord.
<mike77> jungfrun är mer jordnära.
<anchorite> jo
<mike77> vill ha mer ordning.
<anchorite> ja
<mike77> merkurius och kiron liknar varandra också.
<mike77> de är budbärare lite grann tycker jag.
<mike77> innan vi fortsätter med oxen och venus och så.
<anchorite> ok
<mike77> solen
<mike77> vad vet vi om solen?
<mike77> solen är vårt Jag. vårt Varande.
<anchorite> den är varm och livgivande
<mike77> ja det är den!
<anchorite> man är lycklig när den skiner
<mike77> månen är också en del av vårt Jag. den del som känner och reagerar.
<anchorite> ja
<anchorite> mer skum dock
<anchorite> vansinne
<mike77> Planeterna är olika delar av vårt Sinne!
<mike77> merkurius är den del av vårt sinne som tänker, formulerar, kommunicerar.
<mike77> kiron är den del som har att göra med perfektionism.
<mike77> jag tänker inte gå in på de mytologiska tolkningarna av planeterna i detalj nu. jag är inte expert på det heller.
<anchorite> som fyra i pentagram
<anchorite> perfektionist
<mike77> en förståelse av helheten en översikt är det jag formulerar här nu.
<mike77> ok
<mike77> kiron är en av de få saker som inte är representerat i tarot.
<anchorite> jag vill gärna veta vad det är
<anchorite> brb damrummet
<mike77> kiron är riktigt intressant om man hittar nånstans att läsa om den lille rackarn!
<mike77> kiron är en asteroid som befinner sig mellan saturnus och uranus, vars bana är eccentrisk. ibland befinner den sig närmre uranus och ibland närmre saturnus,
<mike77> den har fått egenskaper av både uranus och saturnus och tjänar som en budbärare mellan de inre och de yttre planeterna.
<mike77> det finns intressanta mytologiska kopplingar också som sagt.
<mike77> kiron var en kentaur.
<mike77> en lärare och helare
<mike77> han tillverkade en giftpil som han själv skadade sig på och lever därför med ett evigt sår.
<mike77> perfektionism hör till kiron.
<mike77> jungfrun är dess tecken.
<mike77> jungfrun är perfektionistisk.
<mike77> en blandning av luftiga och jord egenskaper.
<anchorite> jag är kvar :)
<mike77> :)
<mike77> trodde du var på toa
<mike77> jag väntade på dig.
<anchorite> nej.. inte nu längre, jag har lyssnat på dig en stund
<anchorite> :)
<mike77> ok.
<mike77> så?
<mike77> vidare?
<anchorite> ja
<mike77> eller någon fundering?
<anchorite> nej tror inte det
<mike77> så tvillingen och jungfrun har lite koppling. det har också oxen och vågen.
<mike77> oxen är det mest jordiga tecknet.
<mike77> vågen är luftig. strävar efter balans.
<mike77> oxens planet är venus.
<mike77> venus är den del av vårt sinne som handlar om kärlek, skönhetssinnet.
<mike77> hör till kortet kejsarinnan eller vad heter kortet i tarot?
<anchorite> ja kejsarinnan - empress
<mike77> himlakroppen som hör till vågen är niberu, som befinner sig nånstans utanför vårt solsystem och har inte setts på flera tusen år. jag tänker inte spekulera i den planeten.
<anchorite> hmm niberu
<mike77> planeterna kan befinna sig i olika tecken och får då olika slags egenskaper.
<mike77> om man har sin natala sol i tvillingen så är ens varande luftigt mentalt snabbtänkt i rörelse växlande.
<anchorite> vad är natal
<mike77> när planeten är i det tecken den hör till kommer den planetens egenskaper mest till sin rätt.
<mike77> födelse
<mike77> jag är lite rädd för att koppla astrologin för starkt till personer, blir lätt så.
<anchorite> ok
<mike77> det är ju inte MIN sol som är i tvillingen.
<anchorite> nej
<mike77> solen befinner sig i tvillingen i mitt natala horoskop.
<mike77> det gör den inte till min.
<mike77> jag vet inte om det är rätt att säga att jag ÄR tvilling heller.
<mike77> jag är som tvillingen kanske, men det behöver inte ha att göra med mitt natala horoskop.
<anchorite> tror inte jag kan ta in mer astrologi just nu :)
<mike77> varför?
<anchorite> det känns så
<anchorite> nästan två timmar lektion
<anchorite> :)
<mike77> för mycket på en gång kanske
<anchorite> hört talas om raster?
<mike77> nej?
<anchorite> nej ok :)
<mike77> inte när det gäller astrologi ;)
<anchorite> förstår :)
<mike77> rastologi heter det jue inte
<mike77> ok.
<mike77> så varje tecken hör till en planet.
<mike77> ska jag gå igenom resten av planeterna senare?
<anchorite> om du vill :)
<mike77> och väduren och skorpionen hör lite samman.
<mike77> och fiskarna och skytten
<mike77> och stenbocken och vattumannen.
<mike77> de handlar om samma sak, dom paren av tecken.
<mike77> fast på olika sätt.
<mike77> vädurens planet är mars, skorpionens pluto, fiskarnas är neptunus, skyttens är jupiter, stenbockens är saturnus, vattumannens är uranus.
<mike77> jag borde nog komplettera chatlogen med vad de planeterna representerar senare
<mike77> då fortsätter vi senare :)
<anchorite> ok, fast jag undrar hur du kan dra paralleller mellan vattumän och stenbockar :)
<mike77> ambition!
<mike77> mental eller jordnära ambition.
<anchorite> kan inte med stenbockar
<mike77> varför inte?
<anchorite> de är stela
<mike77> ja.
<anchorite> de är inte paranormala
<anchorite> de förstår inte sånt
<anchorite> :)
<anchorite> enligt min livserfarenhet
<mike77> jag är trött också.
<mike77> jag håller med dig.
<mike77> när fortsätter vi?
<mike77> jag har fått med lite av varje ikväll!
<mike77> inte alla detaljer i uppbyggnaden. men det gör inte så mkt.
<mike77> har du fått en viss känsla för uppbyggnaden?
<anchorite> ja det var jättebra, tack så jättemycket
<mike77> det kan nog hjälpa att få en synvinkel på tarot.
<anchorite> ja det bör man kunna lite om faktiskt
<mike77> man kan ju fortsätta på egen hand med böcker o så.
<anchorite> men det är lite roligare så här
  • mike77 is now known as mike77|hejda

<anchorite> hejdå