Hem

5 - Översteprästen Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_05.html
är Kort i Stora Arkanan

Han är Kungen i Månens rike, en andlig lärare och budbärare mellan himmel och jord som visar vägen till kunskap genom yttre faktorer

Alias: hierofanten, trumf 5 och översteprästen

normal

Rider deck

Symboliserar: Äktenskapligt förbund, fångenskap, slaveri. Enligt annan tolkning: Nåd och godhet; inspiration; mannen till vilken den spådde har sin tillflykt.

Omvänd: Umgänge, överens, enighet, över-snällhet, svaghet.

normal

5 - Översteprästen

Han är kungen i månens rike - budbäraren mellan himmel och jord. Han är den som visar vägen till kunskap, och han representerar den andlige fadern, schamanen, läraren eller mentorn. Det är genom honom vi får kontakt med det omedvetna utifrån, t ex genom konst eller musik som berör oss och påverkar vårt inre.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Kronans tre rader representerar himlen, jorden och underjorden och symboliserar makten över de tre världarna; den fysiska, emotionella och den mentala.

Nycklarna är till för att öppna den hemliga läran och för att låsa upp skrymslena i oss själva, men symboliserar också vägen till kunskap.

Solkorsen representerar de fyra elementen, och han befinner sig i mitten och utgör därmed det femte elementet; anden.
Det vita och det röda symboliserar föreningen av kroppen och anden.

Femmorna representerar det mänskliga, utmaningar, kunskapssökande, människans ande, spränga gränser, tiden, nyfikenhet, frihet och äventyr, men också en vilja med diffusa mål, ofrivillig förändring, uppbrott ur stabiliteten, osäkerhet, kaos, stress, rastlöshet, förvirring, brister, förlust, konflikt och att förlora kontrollen.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.