Hem

Magins privilegier: 05 Magins privilegier

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 776, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Lardus
Denna text är importerad från /old/psi/magi/privilegie/05.html
är Magins privilegier och Upplevbart

Adepten förstår lagarna om logik (karma), om mänsklig paralogism (astral evolution) och om mänsklig sofistikalism (astral reaktion).

Alias: magins privilegier: 05 och privilegie 05

normal

grupp 1: de "större" privilegierna

Adepten förstår lagarna om logik (karma), om mänsklig paralogism (astral evolution) och om mänsklig sofistikalism (astral reaktion).

Det som är den bärande tesen här, är evolution, dvs lagarna som styr naturlig utveckling. Adeptens förståelse av dessa lagar ger en mycket stark position för att förverkliga sin vilja. Speciellt kan det handla om påverkan av organisationer och större grupper.

Tarot V (The HIEROPHANT) symboliserar visdom, eller snarare organiserad visdom, och förståelse. Allt sker i harmoni med underliggande mönster. Kunskapen tolkas till form, systematiseras, och bekräftas-hyllas med ritual. Styrkan ligger i samgående och gemensam strävan. I mångt och mycket är detta religionens, kyrkans kort.


normal

Se vidare privilegie 04