Hem

8 - Styrka Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 589, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_08.html
är Kort i Stora Arkanan

Att hitta sina potentiella krafter, bejaka dem och ha modet att följa dem

Alias: lust, lustan, styrka och trumf 8

normal

Rider deck

Symboliserar: Undsättning, förtänksamhet; också krig, triumf, övermod, hämnd, besvär.

Omvänd: Tyranni, maktmissbruk, svaghet, oenighet.

normal

8 - Styrka

Att finna sitt inre lejon; den fördolda kraften, och att bli vän med sin inre natur. Att tämja och bejaka sin inre kraft, och modet att våga följa sin vilja.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Bergen symboliserar själva sökandet, och det är sökandet efter sin inre kraft i det här fallet.

Lejonet symboliserar de potentiella krafterna, och hon riktar hela sin uppmärksamhet på dem. Hon blir medveten om oanade krafter som var fördolt innan, och den vita och röda slingan symboliserar föreningen mellan dygden och lusten, kroppen och själen.

Att hon stänger lejonets käftar visar att hon tämjer lusten, självbehärskningen och kontrollen, men bejakar ändå det djuriska inom henne.

Åttorna representerar självförverkligande, målmedvetenhet, ihärdighet, fokusering, balans i de åtta kardinala riktningarna (öster, väster, söder, norr, SV, NV, NO och SV) livsmål, kraft, mod och styrka att uttrycka sin åsikt, men också kontroll, envishet, blockering och låsningar.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Observera att Styrkan motsvaras av kort nummer XI i Thoth Tarot.