Hem

Chattlogg om Styrkan Chattlogg

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 576089, v2 - Status: normal.
är Chattlogg
Behandlar 8 - Styrka

Chattlogg om tarotkortet 5 Styrkan 2004-11-23

Alias: chattlogg om styrkan

normal

Styrkan
<Mithera> Psi-bot vad är styrkan?
<Psi-bot> Mithera: 589 - 8 - Styrka (Kort i Stora Arkanan)
<Psi-bot> Mithera: Att hitta sina potentiella krafter, bejaka dem och ha modet att följa dem
<Psi-bot> Mithera: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/kort_i_stora_arkanan/8_-_styrka.html
<mike77|away> book of thoth
<Lilla> jag tycker styrkan, förutom det uppenbara, lugn, mod och styrka, aven kan sta for orubblighet, att man sitter fast lite, ar envis och trångsynt.
<anchorite> Mithera Crowley säger att de gamla orden Styrkan och Rättvisan är missledande och fel
<anchorite> alltså är inte kort nr 8 styrkan inom alla riktningar, har inte hunnit kolla alla dock :)
<anchorite> Crowley hänvisar också till andra böcker så jag fick inget riktigt grepp om det
<Alla_Xvl> anchorite: han har det som 11 istället för 8
* anchorite säger att inte bara Crowley bytt plats på korten
<Alla_Xvl> ordningen på stora arkanan verkar ha förändrats en hel del över tiden
<anchorite> Kortet som heter Adjustment/Balans i Thoth Tarot heter Rättvisan i en del andra lekar, bl.a. Rider Waite.
<anchorite> Kortet som heter Lust (Lustan) har nr 11.
<anchorite> Denna ordning skapades då man ansåg att den naturliga ordningen (enligt stigarna) bäst bibehölls så.
<anchorite> Man ansåg att Balans hörde ihop med Lejonets tecken. Och Lustan med Vågens tecken.
<anchorite> Detta är fel, därför att kortet Balans visar en kvinna med vågskålar och svärd, medan Lustan visar en kvinna och ett lejon.
<anchorite> enligt Crowley
<Lilla> hm. men balans borde val vara alkemisten (mattlighet?) då? alltså nummer fjorton?
<anchorite> men flera magiker håller med honom
<anchorite> Lilla det heter då Konsten
<anchorite> Korten ska inte heta Styrkan och Rättvisan då de är missledande/Crowley
<anchorite> utan Balansen och Lustan
<anchorite> 8 och 11
<Lilla> sa styrkan ar da aven lustan?
<anchorite> men nu ska vi ju diskutera Lustan/Styrkan
<anchorite> som i Waite är 8 och i Thoth 11 ok? :)
<Lilla> jag forknippar inte det kortet med lusta.
<anchorite> Lilla sett bilden i Toth tarot?
<anchorite> http://www.hellshaw.com/reeducks/thoth/pics/lust.jpg
<anchorite> ni har hela stora arkanan här: http://www.hellshaw.com/reeducks/thoth/major.html
<Mithera> det är ett lejon på det kortet oxå
<deere|ibland> anchorite: I min bok står det att 8 och 11 är omkastade i olika lekar med goda själ och att de båda korten har starka samband med varandra??
<Lilla> http://www.goldentarot.com/v2graphics/mastre02.jpg
<anchorite> Finns det ett samband?
<anchorite> Lust. In passion, a woman, supposedly the Whore of Babylon, rides a leonine beast. A vigorous engagement with life.
<mike77|away> är det en hora på kortet?
<mike77|away> hur ska man tolka det?
<anchorite> alla vet väl vad ett av Crowleys stora intressen var?
<Alla_Xvl> det är inte en hora
<mike77|away> sex?
<anchorite> ja sexmagi iaf
<mike77|away> psi-bot: vad är sexmagi?
<Psi-bot> mike77|away: 899 - Sexmagi (Magi)
<Psi-bot> mike77|away: Att använda sex, själv eller tillsammans med andra, för magi.
<Psi-bot> mike77|away: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/sexmagi.html
<anchorite> så hur ska vi tolka Lustan, Styrkan på ett bra sätt då?
<kollanova> jag tycker det ser ut som underkastelse av lusta, inte som styrka
<Mithera> anchorite två olika kort känns det som, tycker jag
<anchorite> kollanova styrkan består då i att det är lejonet som hon bemästrar
<Alla_Xvl> kortet symboliserar användandet av makt utan moraliska hinder
<anchorite> lejonet är gemensamt
<Alla_Xvl> det ligger gråtande helgon i bakgrunden
<kollanova> jag tycker att det är lejonet som bemästrar henne på det kortet
<Alla_Xvl> det är hon som håller i tyglarna
<Lilla> jag har inte alls tolkat det sa. men jag har aldrig varit sa intresserad av det kortet, tycker att det ar lite platt. nar man drar kopplingar till lusta blir det ju genast mer tvetydigt och spannande.
<anchorite> Det traditionella namnet på detta kort är Styrka. Crowley döpte om kortet därför att dess mening omfattar mycket mer än vad ordet styrka uttrycker
<Alla_Xvl> alla kort inefattar mer än vad namnet på själva kortet säger >_<
<kollanova> jag tycker inte styrka å lusta hör ihop alls
<Lilla> men jag ser det fortfarande inte som att det handlar om kontroll och makt i förhållandet mellan kvinnan och lejonet.
<anchorite> Lusta betyder mer än livskraftig styrka, det inbegriper även glädjen i , och njutningen av denna styrka - det betyderäven passion
<anchorite> Nyckelord: Lejonet; passion; mångsidig kreativitet, talanger, styrka, integrering av animala energier; att komma över gammal rädsla och gamla betingningar
<Lilla> jag har sett det som en mer lugn och harmonisk sorts styrka an något sexuellt. jag tycker inte om kontrollen som ni laser in, det känns lite tvångsmassigt. men kanske att det ar en mer aktiv sorts styrka an vad jag har tänkt mig.
* Lilla ser att illustrationen i den nya leken aven innefattar en häst, aha, aha, vi vet ju alla vad freud har att saga om hästen som symbol
<Alla_Xvl> det är inte så att någon part håller den andra tillbaka iaf
<Alla_Xvl> i det vanliga kortet ser jag det mer som samspelet mellan kärlek och animalisk kraft
<Lilla> Alla_Xvl: du pratade om att det var hon som håller i tyglarna?
<Alla_Xvl> men i det vanliga kortet så är det kvinnan som tyglar dom animaliska energierna också
<Lilla> men min hanson-roberts har nog inte kopplingen lusta iaf.
<Lilla> Alla_Xvl: om hon ar den babylonska skolan så lär det val vila nåt animaliskt over henne också? mina kort ser mer rofyllda ut.
<anchorite> I min bok om Jungianska tolkningar står det att Hanson- Roberts är helt fel i vissa av sina kort, speciellt fool och magikern
<anchorite> inte bara hanson-roberts förstås
<Lilla> det ar nog olika traditioner. eller så har styrkan misstolkats på senare tid, i moderna lekar.
<Alla_Xvl> ja Lust är mycket mer direkt sexuell kraft
<Lilla> liksom vissa andra kort, anchorite. tycker inte att man kan tala om fel tolkningar och rätt tolkningar i den bemarkelsen.
<Alla_Xvl> men kortet _behöver_ inte ha med sex att göra
<anchorite> Lilla jungiansk tolkning
<Lilla> anchorite: hade jung synpunkter på taroten? eller ar det tolkningar dar man applicerat hans idéer?
<anchorite> Lilla han använde sig aktivt av tarot i sina karaktärsanalyser bland annat
<kollanova> jag tycker att mitt kort av Styrkan är mer passande än tex Crowleys, på mitt sitter en kvinna bredvid ett lejon, utan nåt sexuellt inblandat
<kollanova> i Ancestral Path tarot
<Lilla> ar det inte lite begränsande att se det som något sexuellt?
<anchorite> och alla, Crowley (Thoth Tarot) skapade inte sin lek för spådom, vilket Waite gjorde
<kollanova> jag tycker inte att lustan å styrkan hör ihop
<Lilla> Alla_Xvl: att se det som sexuellt betonat enbart. jag tycker att man val kan se det sa, åtminstone kan jag se lite av det i en av mina lekar. men att enbart tolka den som sexuell kraft tycker jag ar en begränsning.
<Alla_Xvl> det är mest symboliken i Thoth som är väldigt sexuell
<anchorite> vad beträffar tarot finns det inga begränsningar, vad som räknas är den första flashen, men jag tycker om att ha grundläggande kunskaper om korten, det är ett intresse
<Alla_Xvl> innebörden är mer obehindrat utövande av makt
<anchorite> Man kan ju bedöma kortet bättre också när man ser det i sitt sammanhang
<Lilla> Alla_Xvl: har aldrig dragit den kopplingen och skulle nog inte gora det aven om jag tolkade kortet sa som ni talat om det. om det inte hamnade med djavulen eller nat.
<anchorite> Lilla men horan i kortet Lustan ser väldigt passionerad ut, dessutom är hon naken och håller lejonet i en tygel
<anchorite> men.. men.. Crowley är Crowley
<deere|ibland> Korten verkar inte se likadana ut i min lek som eran L
<kollanova> http://www.tarotgarden.com/boutique/images/ancestralpathsample.gif så ser den ut i min lek
<Lilla> anchorite: sa om du far upp det i en laggning for t ex en relation sa skulle du definiera vem som ar vem och se det som att det handlar om vem som har makten och inte?
<Lilla> skulle inte jag. men det ar val darfor jag alltid tyckt att det kortet ar sa trakigt :)
<Lilla> anchorite: nej, jag tankte mer generellt. givetvis ar intuitionen viktigare.
<anchorite> det är ett väldigt eldigt kort, lite vilt sådär
<anchorite> mer eld och primitivitet än just makt och styrka kanske
<anchorite> men nu ser jag Lustan framför mig, inte Styrkan
<Lilla> lejonet ar sa deprimerande fult i golden :(
<anchorite> Crowley skriver mer om stigarna i livets träd och förklarar varför han har rätt i att kortet ska vara mycket mer än styrka
<anchorite> Det korresponderar inte med styrkan i Geburah
<anchorite> utan från Chezed
<anchorite> Chesed
<anchorite> Psi-bot: vad är Chesed?
<Psi-bot> anchorite: 83621 - Chesed
<Psi-bot> anchorite: Den fjärde sefiran i livets träd. Nåd.
<Psi-bot> anchorite: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/chesed.html
<Lilla> att vara passionerad tycker jag f o är ganska oförenligt med att ha kontroll?
<anchorite> Lust implies not only strength, but the joy of strength exercised
<Lilla> sa som jag tanker mig att lusta kan vävas in i styrka börjar kortet mer och mer likna solen da.
<anchorite> Psi-bot: vad är geburah?
<Psi-bot> anchorite: 83632 - Geburah
<Psi-bot> anchorite: Den femte sefiran i livets träd. Styrka.
<Psi-bot> anchorite: Mer information finns här: http://paranormal.se/topic/geburah.html
<anchorite> passionen i elden
<anchorite> för mig
<anchorite> det vilda och djuriska i lejonet
<Lilla> det kortet skulle nog behöva lite mer aktiva kvaliteter i min lek.
<Lilla> på bada bilderna ser kvinnan sa lugn och förnöjsam ut, tillitsfull.
<Lilla> mer an stark som i kraftfull.
<anchorite> i de lugnaste vatten...
<Lilla> ingen eld i de korten.