Hem

Kreativitet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 199, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/kreativitet.html

Initiativrikedom och förmåga till nyskapande

Alias: kreativitet

normal

Kreativ är den som är idérík och har förmågan att förverkliga sina idéer.

Till kreativa människor räknas ofta olika slags konstnärer, de som går utöver det vanliga, ser nya möjligheter och av intuitivt medvetande kan skapa i nytänkande banor.

Att kreativitet inte har med IQ att göra har man vetat länge, men modern hjärnforskning har nu kunnat fastställa att den kreativa förmågan är kopplad till dopaminreceptorerna i hjärnan. Hos kreativa personer är densiteten hos dessa receptorer lägre - alltså sorteras inte lika många infall bort, information passerar vidare för hantering och bearbetning av nervcellerna. Med lägre filtrering av input ges hjärnan möjlighet att söka nya kombinationer.

Alltför låg densitet av dopaminreceptorerna ger ett kontinuerligt flöde till hjärnan, dvs. ett flöde utan filtrering. Detta tros vara orsaken till psykiska tillstånd som schizofreni och bipolär sjukdom.

Många kända konstnärer genom tiderna har, ofta i efterhand, konstaterats haft varierande grad av just schizofreni eller manodepressivitet.