Hem

IQ

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 522558, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

Förkortning för engelskans "intelligence quotient" Det mäter logisk intelligens.

Alias: intelligenskvot, iq och kvot

normal

Intelligenskvoten är ett tal framtaget genom standardiserade IQ-tester, vilka mäter en persons kognitiva förmåga (intelligens) i förhållande till personens åldersgrupp. Den normaliserade intelligenskvoten för en population eller statistisk grupp är alltid 100, vilket ger att t.ex. ett individuellt testresultat på 115 är över medel jämfört med åldersgruppen.

Kvoten är normalfördelad, så att 99% av populationen hamnar i intervallet 55-145. Det finns inte tillräckligt många personer i världen med resultat lägre eller högre än detta för att statistiskt kunna säkerställa sådana kvoter. Vanligtvis anges standardavvikelsen till ±15 poäng, så att den som exempelvis får resultat 129 på ett IQ-test har en statistisk intelligenskvot på 114-144.

IQ-tester användes från början för att skilja ut elever som behövde extra undervisning. Låg intelligenskvot tydde alltså på behov av extra lärarhjälp, inte oförmåga till inlärning.