Hem

Bipolär sjukdom Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144974, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Spöket
är Upplevbart och Psykisk sjukdom

Bipolär sjukdom, förut kallat "manodepressivitet", är en åkomma vilket innebär att personen pendlar mellan två olika sinnesstämningar, kraftigare än det normala.

Alias: bipolär åkomma och manodepressiv

normal

Manodepressivitet är en såkallad bipolär åkomma, vilket innebär att den drabbade pendlar mellan två olika sinnesstämningar. Medan friska människor har sina upp och nedgångar upplever den manodepressive ett liv som pendlar mellan dödslängtan och extatiskt lyckorus. Hur en drabbad upplever sjukdomen är lika individuellt som hans/hennes personlighet. Någonstans hade en drabbad beskrivit det som ”Jag är mig själv, i en något för stor utsträckning” vilket kan räcka nog så bra som förklaring. Men vissa drag kommer alltid att vara gemensamt för de drabbade, te x de maniska och depressiva perioderna som kan vara småjobbigt för vissa, medan det kan vara ett rent helvete för andra.

Manodepressivitet har även nämnts som ”den gömda folksjukdomen”. Enligt statistiken skall det röra sig kring 1 % av Sveriges befolkning. Sjukdomen orsakas av en kemisk obalans i hjärnan, men exakt hur vet man inte och kommer troligtvis aldrig att få reda på eftersom man inte kan spåra arv och miljö i generna. När man en gång fått sjukdomen blir man aldrig av med den, men det finns mediciner (Lithium, men också epilepsi-medicin kan behandla den här åkomman) som kan lindra svängarna för den manodepressiva.

Den maniska perioden:

Som drabbad kan det vara svårt att inse när man går in i den maniska eller hypomaniska perioden, och även om man gör det varför bry sig när man mår så förträffligt bra?

När man är hypomanisk får man ett otroligt självförtroende och alla hämningar släpper. Är man kreativ och idérik kan man dra igång stora projekt som anses vara orealistiska och arbeta med det dygnet runt. Sömn blir ett nödvändigt ont, och på sin höjd kan man sova någon timme per natt innan man vaknar upp, lika utsövd och uppvarvad som tidigare. Sexdriften ökar liksom omdömeslösheten. Tankarna snurrar likt förrymda fåglar i huvudet, man känner sig upprymd och oövervinnerlig. Tempot fortsätter vara på högvarv vilket gör att man kan producera otroligt mycket under den här tiden.

Mani är ett farligare tillstånd än hypomani. Den maniska kan bli oerhört irriterad och oresonlig för småsaker, vilket kan leda till aggressivitet och otroliga vredesutbrott. Man tappar kontrollen över sina egna tankar vilket kan leda till vanföreställningar. När den maniska inte längre kan uppfatta vad som händer och helt tappar förankringen i verkligheten kan den gå in i en psykos.

När personer i omgivningen förstår att något är galet och talar om detta för den drabbade kan denna uppleva det som att andra försöker sätta krokben för hans/hennes lycka och bemöter ”anklagelserna” med aggressiva utbrott eller total oförståelse. Med ett enormt självförtroende kan den maniska ställa till det för sig rejält, säga upp sig från sitt jobb, lägga ut stora summor pengar på projekt som sedan slås i spillror, bryta upp relationer med andra människor m.m.

Depression:

Efter en hypomanisk eller manisk period följer en period av själsligt lidande, känslor av hopplöshet, kvävande ångest och i många fall även en önskan av att inte längre vilja leva.

Många människor tror sig veta vad en depression är, men det är stor skillnad på att vara deppig och deprimerad. När en människa är deprimerad försvinner livsglädjen och känslan av att helt enkelt inte orka leva längre kan bli ohanterlig för den drabbade.

Hur länge en depression kan pågå är individuellt liksom symtomen. En del kan få känslor av tomhet och likgiltighet för omvärlden medan andra blir lättirriterade, kritikkänsliga och kan reagera med vredesutbrott. Medan en del inte döljer sina känslor för omgivningen finns det andra som inte visar något utåt utan beter sig lika gladlynta och lättsamt som vanligt.

Många känner skuld för att dom inte orkar ta itu med saker som borde göras, man känner sig misslyckad och som en stor belastning för andra. Självförtroendet som tidigare var på topp sjunker nu till botten, koncentrationen fungerar inte som den ska och till slut klarar man inte längre av skola, jobb eller vardagliga sysslor. Cirka 80% av de som är deprimerade lider av självmordstankar och får man inte hjälp tids nog kan detta sluta med döden.

normal

Kommentar till nybildade psykord i svenskan

Uttrycket Jag är mig själv i en något för stor utsträckning kommer från intervjuboken Manier och depressioner: Människan bakom, Carlssons Förlag ISBN 91-7203-288-X, av Maths Jesperson, Lis Bodil Karlsson samt Anders Olsson. Maths och Lis Bodil arbetar för organisationen RSMH: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Anders är frilansande journalist.

Det är Jonas Nyberg som på sidan 17 myntar uttrycket som även jag haft med på min, numera nedlagda och omåttligt populära, hemsida.

Om man skulle vilja ha en slogan för alla livstörstande människor i detta och övriga länderModer Jord: Varför inte denna?

Blessed be!

normal

Bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom, även känd som manodepressiv sjukdom, kännetecknas av att en person har ett stämningsläge som svänger sjukligt mycket. Perioder av mani och depression avlöser varandra.
I maniska perioder känner den sjuke sig lycklig och tror att den är kapabel till att göra och klara av allting på en och samma gång.
Den sjuke sover inte mycket under maniska perioder, äter inte, pratar mycket och far omkring. Den sjuke kan få väldigt mycket uträttat under sina maniska perioder, men kan även tappa kontakten med verkligheten.
Detta kan få svåra sociala konsekvenser.
Den sjuke kan ruinera sig ekonomiskt. Han/hon kan hänge sig åt ett utsvävande nöjesliv… I en bok av Atkinson (författare) finns ett ex på en busschaufför som stannade sin buss mitt i Los Angeles och började sjunga.. Han ville bli sångare, men kunde tyvärr inte sjunga så bra. Tillslut hade han ruinerat både sig och sin familj fullständigt.
Ingen ville ju anställa en sångare som inte kunde sjunga så mannen i fråga satsade allt för att skaffa en egen pub/krog där han själv kunde bestämma att han kunde få sjunga.
Efter en manisk period följer djup depression där självmordsrisken är kraftigt förhöjd. Den sjuke personen grämer sig över vad han/hon eventuellt kan ha ställt till med.
Socialt och i fråga om relationer.
Tillståndet kan behandlas medicinskt med preparatet Lithium.