Hem

Sunya Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690943, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Sanskrit. Tomhet, ett av buddhismens nyckelord.

Alias: sunya