Hem

Psykos Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 20772, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Psykisk sjukdom och Upplevbart

Ett psykiskt tillstånd där verklighet förvrängs. Den drabbade lider av föreställningar och skrämmande idéer som ej delas av andra. Hallucinationer är vanliga.

Alias: psykos

normal

Om psykoser i dagens samhälle:

Hennes kulturellt inhämtade föreställningar är så intensiva att de i svensk miljö framstår som uttryck för psykisk sjuklighet, en paranoid psykos med megalomana drag, hallucinationer och vanföreställningar. Den kan tolkas som en symbiogen eller utvidgad inducerad psykos, där hon är symbiotisk inte med enstaka individer i släkten (vilket är vanligast) uten med representanter för den egna kulturen

normal

Det finns lika många olika psykoser som det finns drabbade människor med några undantag, mycket inbillade vi oss alla. Hela det där med att vara utvald, det tog hårt när man läst uppenbarelseboken i dagar tillsammans nån som tog sig friheter att hånande skratta ut hälften. Påpekade konstigheter om vad som hände den där gången jag kastade mig efter block och penna att dokumentera. Då fick jag helt skrivförbud av det slag som kallas writers block, skrivkramp.

Men detta att ha idéer dundrande i det jättelyckliga intuitiva tänkeri som startat och utan att ha dokumenterat, nu snart 20 år senare bleknar men som inte att lova skapelsen att bli den som stannar här till sist och släcker och stänger var stiligt men att prova hela tyngden av vara den sista levande på jorden spräckte mig helt till trassliga pladderserier var allt. Det blev jävligt mycket värre.

Jag hade haft en överhärlig månad i happy ggr 10 000 levererat. Det roligaste jag ställde till med var en dag jag gick runt på centralen och vibbade. Kände in andra remote så att världen öppnades inåt och hela mänskligheten blev i ett slag telepatisk - bortom språken totalt. Jag blev galen av glädje och började gratulera alla jag fick tag i (det var endast jag och vad jag hörde och vad jag säger mig tro är diagnoskriterier). Och jag som såg framför mig alla balanser som äntligen skulle vägas ut och all kunskap öppen för lodning. Det var inte mer än min sprakiga mottagare det läckte i.

Andra rena hallucinationer var vanligt, mest hörsel. En viktig skillnad jag märkt mellan de som piggade på sig och blir "friska”, och de som utvecklade schizofreni var att jag lydde inte en röst som gav order att elda i porten. Gärna bilddäck. En f.d. vän lydde djävulen (idioten jag kallar han) och det blev kroniskt.

Bör inte betyda nåt men en bland många iakttagelser var att en del jag mötte längtade till sin nästa, för att intuitivt explodera av ickespråklig insikt allt fortare var överhärligt. MEN sen KOM KRASCHEN, ETT ANNAT KAPITEL, om förnedring och social utdefinition.

normal

Obalanser i kroppens ki energiflöden. Där man utsatts för påverkan. Det kan härröra sig från tidigare liv, barndom eller andra astralenergier man möter och mött i livet. Dessa försvagar livsenergiflödet i kroppen och kan då skapa psykoser.

Under en psykos kan man inte upperätthålla balans i de olika energikropparna. Min erfarenhet är att det går att ta sig ur psykoser genom att stärka kroppens kiflöde och samtidigt arbeta med mental och känslomässig träning.