Hem

Kanal Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162254, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Person

En människa som kanaliserar budskap från en ickefysisk verklighet.

Alias: kanal, länk och mottagare

Emil Johansson
Författare, Kanal
I början av 2002 påstår han sig ha fått kontakt med Gud, som bad honom skriva böcker som han skulle diktera för honom.
Neale Donald Walsch
Kanal, Författare
Man som påstår sig ha mottagit och skrivit ner guds ord i sina böcker Samtal med Gud.
Jesus
Magiker, Kanal, Helare
Jesus från Nasaret: Grundaren av kristendomen, som anser Honom vara själva Gud i kött, dvs. Guds enfödde son
Michel Nostradamus
Profet
En av alla tiders mest berömda spåmän. Han lämnade efter sig över 900 fyrradiga verser om framtida händelser.
Adelyn Saville
Profet
Påstås vara en skottsk sierska som levde under 1600-talet. Sägs ha förutspått stora händelser i framtiden.
Edgar Cayce
Profet
Han kunde ställa medicinska diagnoser, när han fick sig själv till att "sova", vilket påminde om självhypnos.
Muhammed
Profet
Grundaren av Islam.
Hosea
Profet
Profet i GT.
Sylvia Browne
Kanal, Författare
Ett ryktbart medium, andlig lärare och författare.
Sanaya Roman
Kanal, Författare
Sanaya Roman skriver böcker i ämnet högre jag, energier, andlig utveckling, kanalisering samt om ljusvarelser.
Duane Packer
Kanal, Författare
Mani
Profet
Iransk profet (f.216-d.276) grundare av Manikeismen.
Zarathustra
Profet
Profet som förnyade den iranska religionen.
Jesaja
Profet
Profet ur Gamla Testamentet som talar om den kommande Messias.
Jeremia
Profet
Profet som beskrivs i Gamla testamentet i Jeremias Bok.
Obadja
Profet
Profet från Gamla Testamentet.
Jona
Profet
Profet som finns beskriven i Jonaboken i Gamla Testamentet.
Nahum
Profet
Profet som finns beskriven i Nahums Bok i Gamla Testamentet.
Habackuk
Profet
Profet som återfinns i Habackuks Bok i Gamla Testamentet.
Haggaj
Profet
Profet som finns beskriven i Haggajs Bok ur Gamla Testamentet.
Sakarja
Profet
Profet som finns beskriven i Sakarjas Bok ur Gamla Testamentet.
Malaki
Profet
Profet som finns beskriven i Malakis Bok ur Gamla Testamentet.
Sefanja
Profet
Profet som finns beskriven i Sefanjas Bok i Gamla Testamentet.
Helena Montelius
Kanal, Författare
En mycket uppskattad kursledare, föreläsare och författare inom personlig och andlig utveckling.
Vissarion
Profet, Konstnär
Ryssen Sergey Torop som säger sig vara den reinkarnerade Jesus Kristus