Hem

Adelyn Saville ( 1600 - 1618 ) Profet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428694, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Angel83
är Profet
Start 1600
Slut 1618

Påstås vara en skottsk sierska som levde under 1600-talet. Sägs ha förutspått stora händelser i framtiden.

Alias: saville adelyn

normal

OBS! Det har framkommit vissa uppgifter som tyder på att Adelyn Saville kan vara en påhittad person, dvs att hon aldrig har funnits. Läs nedanstående med detta i betänkande. Vi återkommer när vi vet mera. / admin.

"Det som varit svagt skola bli starkt -
De Drabbade kommer att fyllas av kraften.
Två ledare kommer att anlända.
Så börjar det, slutet.
På allt vi känner och förstår."

Adelyn Saville var en ung kvinna som levde på 1600-talet. Hon föddes år 1600 och blev bara 18 år gammal. Under sitt korta liv hade hon ständigt syner och underliga drömmar. När hon kom upp i tonåren började hon förstå att det hon upplevde kunde vara visioner av framtiden. Hon började att skriva ner sina syner och det resulterade i tre böcker.

I sina böcker sägs hon bland annat förutspått mordet på John F Kennedy, och det på ett mycket mer precist sätt än Nostradamus. Hon sägs även ha ritat bilder av modern teknik.

I den första boken finns det en kort beskrivning av hennes familj. Adelyn växte upp med sin pappa som var fiskare och hennes två bröder. Adelyns mamma dog under födseln av hennes yngre bror.

Adelyns liv avslutades på ett tragiskt sätt. Hon förkastades av sin familj, blev jagad av ett uppbåd och dömdes till sist till döden för häxeri och kätteri. Hon brändes inte på bål vilka somliga gör gällande utan skickades istället naken ut i snön där de hällde iskallt vatten över henne och lät henne frysa till döds. Vad som hände med hennes kropp är okänt.

normal

Förutsägelserna

Två av hennes böcker sägs hon ha tagit med sig till London där de sedan förstördes i den stora branden år 1666. Det påstås dock att ett antal kopior av böckerna ska finnas kvar. Den tredje boken försvann i samband med Adelyns död.

I den första boken beskriver hon sina syner som frusna bilder, som fotografier. En speciell syn fick henne att förstå att hennes syner var visioner av framtida händelser. Adelyn beskriver hur hon i en syn såg en handelsman dödas av en skenande häst och fick ett par dagar senare uppleva händelsen. Hon skrev:

Clear as water it struck me that the pictures in my head were pictures of the future. Of things to come.

Boken innehåller också beskrivningar av syner som berättar om händelser från hennes tid, fram till slutet av 1800-talet. Bland händelser som direkt kan kopplas till verkligheten är en beskrivning av Londons brand 1666 och belägringen av Tuileries 1792. Om branden skrev hon:

Sunday sun rises. Flames lick the great city of the river Thames. Within five days, seven dozen churches have burned. Many lives is to be lost.

Något som man kan tycka förefaller lite underligt med Adelyn är att hon av någon anledning förutspådde saker som skulle ske i Norden. Sverige, Norge, Finland och Danmark. Varför hon koncentrerade sig på just dessa länder vet man inte. I första boken beskriver hon bl.a. belägringen av Köpenhamn 1658, det Svenska Storskiftet 1757 samt mordet på Gustaf III 1792.

I den andra boken berättar Adelyn om syner av händelser ännu längre fram i tiden. Hon beskriver bl. a. händelser under de två världskrigen. Norden spelar åter igen en stor roll, de Tyska tågen genom Sverige under andra världskriget och även två av Tomas Quicks mord på 80-talet är beskrivna! Attacken mot World Trade Center den 11:e September 2001 finns där också och det slår en vilken tydlig vision denna unga kvinna hade fått:

The mighty destruction of the Two Iron Towers. Destruction from above. In the year of two thousand and one. And the revenge of the unjustified that will mean the loss of thousands of souls, innocent.

Förutsägelsen av ”den elfte September” avslutar den andra boken och eftersom den tredje boken är försvunnen så kan man bara spekulera i vilka av framtidens händelser som Adelyn därefter förutsåg. Det finns dock texter i den andra boken som ger en viss uppfattning om vad den tredje boken innehåller. Det står t.ex.:

The Power consists of light and darkness alike. It is neither good nor evil. It will be man deciding its use. And this will be the beginning of the end. It will change everything we know. Everything we understand. And the power shall come to the befallen.

Man kan alltså föreställa sig att den tredje och sista boken handlar om slutet, jordens undergång. En sista uppgörelse mellan ljus och mörker. En tid då vissa utvalda ska få magiska krafter och ska strida mot varandra. Och precis som i hennes andra böcker så verkar dessa händelser vara centrerade runt Norden. Man kan också dra parareller till de i new age-kretsar vanliga tankegångarna om ett så kallat paradigmskifte. Ovanstående ord behöver alltså inte tolkas som ett absolut slut för mänskligheten, utan snarare som ett ställningstagande som får avgörande inflytande på mänsklighetens fortsatta väg in i framtiden.