Hem

Domedagen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill
Denna text är importerad från /old/psi/domedagen.html
är Trobart

I alla tider har människor fått veta att tidens ände är nära.

Alias: apokalypsen och yttersta dagen

normal

Källa: New Age Journal (PO Box 488, Mount Morris, IL 61054-0488, USA) juni 1996, en intervju med Ted Daniels, gjord av Brad Lemley. En årsprenumeration på New Age kostar 30 US-dollar.

Den amerikanske forskaren Ted Daniels samlar undergångsprofetior ungefär som andra samlar frimärken. Men han tror inte på dem.

I alla tider har det förekommit profetior om stora, omvälvande händelser i en nära framtid, den innevarande tidsålderns omedelbart förestående slut eller världens snara undergång. Inför år 1000 ökade profetiorna i antal - liksom nu, inför år 2000.

Det är dramatiskt att historien skiftar årtusende. Några bedömare tror att detta innebär en ökning av religiositeten runt om i världen. Folk räds domens dag - eller menar att det nya årtusendet kommer att innebära en mänsklighetens pånyttfödelse.

Vissa religiösa sekter förkunnar att Jesu återkomst skall inträffa vid millenniumskiftet. Andra förutspår att den sjunkna kontinenten Atlantis då skall höja sig upp ur havet.

Den amerikanske forskaren Ted Daniels - med en PhD i folklore - har intresserat sig för domedagsprofetior av alla slag och samlar på sådana. I en intervju i tidningen New Age, juni 1996, säger han att år 2000 på ett dramatiskt sätt magnetiserar folks hopp och fruktan. Profetiorna varierar naturligtvis mycket. De trevligaste talar om mänsklighetens återvändande till paradiset.

Några säger att Antikrist kommer att regera i sju dagar, innan Kristus återkommer och upprättar ett tusenårsrike av fred och välstånd.

Bland Daniels informatörer finns änglar, som förkunnar att domens dag är nära, men också seriösa bedömare. Vetenskapligt orienterade domedagsprofeter siar bland annat om ozonlagretes katastrofala urtunning och uppkomsten av nya dödliga sjukdomar, som det inte finns bot för. Inom UFO-rörelsen tror några att landningar av rymdskepp snart kommer att ske och att vänliga utomjordingar skall gripa in och rädda människan från henne själv..

Ted Daniels är fascinerad av alla dessa profetior för vad de säger om människan, om hennes fruktan och förhoppningar. Han ger ut ett nyhetsbrev med profetior, Millennial Prophecy Report . Det har färre än 200 prenumeranter.

Bland kända domedagsprofetior i modern tid finns den amerikanske farmaren William Millers förutsägelse att Kristus skulle återkomma till jorden den 21 mars 1843. Miller och hans anhängare väntade. När Kristus inte syntes till, ändrade Miller tiden till oktober 1844. Därefter sa han att Kristus faktiskt hade kommit, men osynlig. Millers anhängare grundade Sjundedags-adventistsamfundet, som existerar än i dag.

Några andra plock ur floden av profetior:

En amerikan Hal Lindsey förkunnade att Jesus 1981 skulle komma och upprätta sitt rike på jorden. En bok av Lindsey såldes på 70-talet i 20 miljoner exemplar.

I november 1993 samlades tusentals människor i Kiev, Ukraina, och inväntade världens ände, vilken skulle inträffa när deras ledare Maria Devi Khristos skulle korsfästas.

En profetia nyligen gjordes av radioevangelisten Harold Camping i Amerika. Över sina 39 radiostationer förkunnade han att i september 1994 skulle himlen mörkna vid middagstiden, gravarna öppnas och de döda förena sig med de levande inför domens dag.

I Amerika kan man köpa kartor som visar vilka delar av landet som kommer att sjunka i havet, när den stora katastrofen inträffar. En karta uppges bygga på förutsägelser av Edgar Cayce och visar att allt amerikanskt land väster om Iowa kommer att hamna under vatten. Den mest kända apokalyptiska kartan utgår från en drömvision som mottagits av en kvinna i Arizona från fyra tibetanska mästare. Det mesta av amerikanska västkusten ligger under vatten. Katastrofen skulle inträffa mellan 1992 och 2009.

En domedagsprofet Byron Kirkwood förutsäger att jordens axel kommer att tippa 1999, varvid två tredjedelar av jordens befolkning kommer att . Av de överlevande kommer några att räddas bort från jorden av rymdbröder.

Solera, en guru i Virginia, gör gällande att klockan 11.11 på eftermiddagen den 11 januari 1992 öppnades en dimensionsport genom vilken sökare kan passera till nästa dimension, där de kan existera som rent andliga varelser. När porten stängs 2011, kpmmer de som inte i tid gått över till den nya dimensionen att finna att jorden har exploderat.

Enligt några kristna apokalyptiker kommer Bibelns profetior om den yttersta tiden snart att gå i uppfyllelse. Jesus återvänder inom kort, och då kommer syndarna att straffas och de sant troende att få sin belöning.

Ted Daniels bygger på 1.100 informationskällor.

normal

I alla tider har människor fått veta att tidens ände är nära. All sköns profeter har upplyst om detta. I vår tid finns liknande siare. En av dem är den indiske gurun Swami Pragyanand, som vi läser om i Borås Tidning 24 augusti 1991. (Han besökte nämligen västgötametropolen.) Gurun ser in i framtiden. Och det är mörkt. Före år 2000 kommer ett tredje världskrig med kärnvapen att bryta ut och ödelägga civilisationen. Stora delar av världen kommer dessutom att dränkas genom en naturkatastrof. Hela Danmark, stora delar av södra Sverige och södra Norge hamnar under vatten. Mänskligheten återförs till stenåldern. Gud kan förstås rädda världen, men då måste vi be honom göra detta. Så gurun ber. Kanske lyckas han avvärja katastrofen. Vi håller tummarna!


normal

Egoism och självutplåning

okej vet inte riktigt vad jag ska skriva så jag babblar på lite. Människan har en utomordentlig förmåga att döda både sin egen ras och andra. Människan är den enda rasen som faktiskt kan orsaka världens undergång. Det är inte svårt alls. Djur kan känna kärlek sorg och rädsla m.m Men dom kan inte känna hat och i människans värld är det hatet som styr. Jag tror att om vi fortsätter så här så är våran ras dömd att själv utplånas redan nu. Kanske hinner inte ens solen slockna? Faktum kvarstår förändring måste ske nu! Och det är upp till var och en.
Kanske är inte det här rätta stället för en sån här text men om jag ska vara ärlig så finns det inget bättre ställe.
Blessed be

normal

Uppenbarelseboken talar i bilder om hur jorden går under. I alla tider har människor studerat texten för att försöka hitta när och hur jorden går under. Lika många gånger uppenbarelseboken tolkats, lika många tolkningar finns det om hur och när!
En intressant del av boken beskriver De sju basunerna - Sex änglar blåser i sina basuner. Där lyder Upp 8:10-11 - Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.
Vad är nu detta intressant för? Jo, vid ett tillfälle 1986 hände något som kostade många människor livet. Händelsen har satt spår i historien som en händelse som satt igång tankar runt om i världen om en stor fara som kan hota mänskligheten om det går fel. Jag pratar naturligtvis om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl då reaktor 4 exploderade och radioaktiva ämnen spreds över ett så stort område att man uppmätte stor ökning av de radioaktiva värdena på svensk mark. Massor med människor blev förgiftade antingen av strålningen eller av gifterna som spreds via vattnet och partiklar i luften.
Vad har nu texten ur Uppenbarelseboken att göra med denna händelse ett par tusen år senare än boken är skriven? Jo, en synnerligen intressant koppling finns:
Om man översätter det ryska ordet Tjernobyl finner man att det betyder malört...