Hem

Sekt Nyreligiös rörelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 324, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: darklady
Denna text är importerad från /old/psi/sekt.html
är en sorts Nyreligiös rörelse

Religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.

Alias: sekt

normal

Varningssignaler

Hur ska man veta om en organisation man tänker gå med i har rent mjöl i påsen? Finns det några garantier eller några tecken man kan hålla utkik efter? Ja, det gör det.

Till att börja med har vi det mest allmänna kriteriet: Ni skall känna trädet på dess frukt. Alltså: vilken sorts människa kommer ut ur skolan? Är de sympatiska och integrerade människor? Vill man bli som dem? Lever lärarna som de lär? Vilka är resultaten av skolans verksamhet? Är de goda?

Om inte, gör man bäst i att lämna organisationen åt sitt öde.

Förekommer droger i någon form i verksamheten? Tolererar man bruket av droger för att öppna det högre medvetandet? I så fall hör skolan hemma på den Vänstra Vägen.

Finns det krav på ovillkorlig lydnad? På Ljusets Väg är principen om individens fria vilja okränkbar. Om det finns krav på att man blint måste lyda utan att ifrågasätta, och om ingen godtagbar förklaring någonsin ges, är detta en stark indikation på var organisationen hör hemma.

Ingen skola på den Högra Vägen, vare sig i västerlandet eller österlandet, kräver någonsin absolut lydnad av sina elever.

En organisation krävde under invignings-ritualen att den sökande skulle utföra ett rituellt mord. Vägrade han accepterades han med acklamation av brödraskapet. I annat fall förklarades han ovärdig och uteslöts omedelbart.

Acceptera aldrig något i en esoterisk organisation som strider mot dina etiska principer, oavsett hur värdefull skolans undervisning verkar vara. Livets vatten måste drickas rent, inte uppblandat med smuts, för ingen kan i munnen separera de två.

Tar man dyrt betalt för undervisningen? En grundprincip är att den Eviga Visdomen måste förmedlas kostnadsfritt.

Detta är en princip som varit med oss ända sedan den tid när Mysterierna förvaltades av präster och prästinnor som levde och verkade i templen och tempelskolorna. När en prästs eller prästinnas tjänster behövdes utanför templet tog man inte ta betalt för arbetet, därför att templet stod för deras försörjning. Offer till templet var däremot alltid välkomna.

Denna princip gäller fortfarande, men eftersom vi inte längre lever i tempel eller kloster måste den modifieras något. Man har rätt att ta betalt för sina omkostnader och för livets nödtorft, men inte för att bekosta sitt överflöd. Var man drar gränsen avgör var man hör hemma -- på den Högra eller Vänstra Vägen.

För en organisation innebär detta att man har rätt att täcka kostnader för kopiering, utskick etc, men om undervisningen betingar höga priser är detta ett tydligt tecken på att någonting inte är som det ska.

Vi ser detta tydligt hos vissa organisationer, oftast från USA, där framgång, prosperity, alltför ofta mäts i pengar. I en av dem säger man att man laddar sina initieringar med pengar, dvs tar ut skyhöga kostnader som eleverna sedan betalar tillbaka i den takt de själva initierar andra. Detta talar sitt tydliga språk.

Är organisationen på något sätt inblandad i politiska sammanhang? I så fall är den inte magisk till karaktären, för det ena utesluter i praktiken det andra. Det är däremot ganska vanligt att mörka organisationer försöker påverka det politiska skeendet, t ex genom infiltration.

Kan man lämna organisationen när man vill och utan repressalier? Om inte -- akta dig för att ha någonting att göra med den.

normal

För dem som hamnat i sekter och vill ha stöd i att komma ut ur dem, eller dem som har anhöriga inom sekter och därför vill ha stöd, finns FRI - Föreningen Rädda Individen. De finns i Stockholm och har massor av kunskap när det gäller sekter av olika slag.