Hem

Vänstra vägen Trosuppfattning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 495, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/vaenstra/vaegen.html
är Praktiserbart och Trosuppfattning

Alias: den vänstra handens väg, left hand path, lhp, mörkermagi, mörk magi, the left hand path och vänstra vägen

normal

Den Vänstra handens Stig/lära eller som det heter i sanskrit: Vama Marga (Vänstra vägen/svängen) vilket står för en explosiv union av njutning och frihet och som genom historien fått namnet satanism i väst.

Den levande individen är det viktigaste som finns, all den kapacitet som finns i tankarna, drömmarna, fantasierna som alla har kan man förverkliga eller åtminstone påbörja med att förverkliga dem. Den fysiska kroppen är inte enbart ett verktyg eller ett skal; det är vad som utgör en människa, det är naturen både utanför och innanför. Håll upp ena handen framför ansiktet genom din vilja och därmed visa hur kött och själ är sammanlänkade med varandra. Vad i detta, kan tyckas, normala seende kommer då satanismen in? Den kommer in därför att den genom sitt begrepp ställer sig i förhållande till något som står för något annat.

Men Satan kan inte kastas någonstans, det är inget han eller hon, det är inget väsen man knäböjer för och ber personliga böner till. Satan är det ursprungliga, det allra svartaste mörkret som för oss manifesterar sig genom ljus. Det är allting och orsaken till universums existens.

Generationssatanister

I detta begrepp ingår familjer, klaner, folkslag, som är födda inom denna lära. Den större delen av dessa hittar man i öst. Begrepp och språket som beskriver deras kosmologiska värld skiftar givetvis men innebörden hos dom alla kommer från samma källa.

Vad dessa Satanister erkänner som den högsta Makten hittas i doktrinerna om det gränslösa, genomträngande Mörkret. Skillnaden i detta om man jämför med andra kulter är att denna makt eller kraft inte är någon personifierat väsen eller gud. Doktrinerna innehåller istället begrepp såsom Yin, Sat, atma, Kundalini. Ordet SAT är intressant i detta för det betyder i historiskt hinduistiskt Naga språk: Gränslösa alltet. Det är denna mörka makt som genomstrålar och motiverar universum. Samma begrepp hittas bland pythagoreerna som kallade det hela för: Cosmocrator. Det finns ett vetenskapligt begrepp på hur denna makt påverkar universum och det är Entropi eller termodynamikens andra lag. Den mytologiska symboliken angående just detta vetenskapliga begrepp är ett återkommande drag hos dom flesta Vänstra handens kulturer; Ouroboros; ormen som sväljer sin svans, alpha och Omega.

Pankulterna

Dom grundläggande doktrinerna hos dessa var Modergudinnan som beskyddas av hundar, vargar och dylikt. Denna del av Satanismen såg kraften som niofaldig. I Egypten, mendes, hittas geten som representerade alltet och människans djuriska drifter.

Solve et coagula hittas hos Pan-kulterna: Orden som hittas på armarna på den svarta Mendes geten, detta står för upplösandet och stelnandet (manifestationen) av all existens. Den grundläggande doktrinen och likheten är Sat (det gränslösa Mörkret) och Tan (Blir till, sträcker ut)

Ophite-judisk eller tidig Gnostisk Satanism

Ophiter är ursprungligen ett hebreiskt folk som går tillbaka till seiri-folket. Här hittar man bland annat Kaballan. (En lära som enligt erkända forskare ursprungligen kommer från tatar-mongolerna) På deras Livets träd var Sephiroths formlösa skepnader med en urkraft som var feminin/manlig Från detta kommer Binah (Yin/intuitivt) först ensamt fram och sedan Hokhmah(Yang/logik). Det är onödigt att fortsätta med resten men dessa begrepp i Kaballan har samma innebörder som i Tantra(rupa) och hinduismens (devas) Vänstra handens läror.

Demiurgos kallades roten till trädet, det var den kraft som slet fram(exploderade) skapelsen. Man använde symboliken i ägget eller en rund ring(ormen) och genom att bryta upp detta öppnar man den stänga dörren hos materian.(atomer). Det var i senare icke-judisk gnosticism Jehova började ses som den stora fadern och Demiurgos var djävulen som gav kroppen(köttet) till människan.

Pythagorerna eller västerländsk generations Satanism

Pythagoreerna använde Pentagrammet(Pent-alpha) med två spetsar uppåt där alla spetsarna representerade fem tillstånd eller byggstenar. Dessa hade i sin tur fem väktare. Denna symbol sågs även som hälsa. Pythagoreernas kult bestod av två delar, en yttre(akousmatikoi) och en inre (mathematikoi) som man bara antogs till om man bedömdes att inneha en naturlig karaktär och medfödda förmågor. Pythagoreerna var en aristokrater men inte baserade på välstånd eller kön. Kvinnor var inte förbjudna att delta i deras aktiviteter.

Dom centrala uppfattningarna bland Pythagoreerna var tre: Theoria, kosmos, Katharsis. Theoria var studerandet av deras allra mest centrala doktrin, vilket också är en gnostisk lära, den om Pentamychos(Fem Portar.) Denna symbol, Pentagrammet(två spetsar upp) med huset i mitten var av allra största vikt för Pythagoreerna. Kosmos eller rättare sagt; den mörka kraft(to apeiron) som genomtränger och stimulerar allting i kosmos. Katharsis var förlösandet eller mera enkelt beskrivet; att släppa loss.(dionysisk)

Det yttersta ursprunget: Taoism

Det taoistiska systemet är bland det äldsta av alla Mörka traditioner. Det sägs att dom som skapade Yi-ching(Ormens bok) själva var ormar, iaf ville den kinesiska mytologin tro detta och dom brukar avmålas som två människor, en man och en kvinna med horn vars ben avmålas som bakdelen på en orm. Dom parar sig, byter biologiska data(gener) med ormsvansarna tätt omslingrade varandra(likt DNA), för att sedan vända ansiktet från varandra med svansarna fortsatt bundna samman.

Hexagram är dock inte ursprungligt kinesiska, det var tatar-folken som framförallt hade just denna tradition. Senare skrev Lao tse: Tao Te Ching som trots att den visar att det taoistiska systemet även fortfarande då var amoraliskt har gett upphov till ett dogmatiskt tänkande runt denna lära hos många idag. En annan avvikelse av systemet är att använda hexagram för att spå. Det var aldrig menat att användas så. Den som kan läsa hexagram ser att det är vågor som förklarar kosmos. Det var aldrig menat att bara vara stela linjer, den som inte ser detta kan inte läsa Yi-ching. Porten som ska öppnas upp när man läser finns i medvetandet, i psyket.


normal

Pacts with the Devil som är skriven av S.Jason Black och Christopher S.Hyatt är en annan bok som tar upp praktisk,
mörk magi enligt den vänstra handens väg.Den beskriver i detalj hur man bäst praktiserar, men finns tyvärr ej i svensk översättning. Även delar av böckerna"The Grimorium
Verum, The Grand Grimoire och The Constitution of Pope
Honorius" är böcker som är länkade till den vänstra handens väg.