Hem

Vamachara tantra Vänstra vägen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 588770, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Vänstra vägen

Den vänstra handens väg inom indisk tantra

Alias: aghora tantra, left hand path tantra, lhp tantra, vamachara tantra, vamachara yoga, vama marga, vama marga tantra, vänstra vägens tantra och vänstra vägens yoga

normal

Målet är som med dakshinachara (den högra vägens tantra) att uppväcka kundalinin. Skillnaden ligger i att istället för att eftersträva att bli ett med det gudomliga så eftersträvar man i Vamachara tantran att själv bli gudomlig. Båda anses dock vara likvärdiga sätt att uppnå upplysning av de indiska tantra utövarna, även om Vamachara anses vara den snabba (och farliga) vägen.
I praktiseringen av denna tantriska gren är tabubrytande en väsentlig rituell del. Man praktiserar teorin om ”de fem M:en” rituellt:

maithuna - sex
madya - vin
mudra – afrodisiak
mamsa - kött
matsya – fisk

Även rädsla har ibland använts som metod för frigörelse från begränsningar och/eller ökat medvetandetillstånd.