Hem

Vit kontra svart magi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 674, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: sorokonoso
Denna text är importerad från /old/psi/vit/magi/kontra_svart_magi.html
jämför Svart magi och Vit magi

Krafterna i magi är neutrala, men olika system tar till sig kvaliteter av godhet och ondska

Alias: ljus och mörk magi och vit kontra svart magi

normal

Har glömt vem författaren är. Möjligen Jesper Schröder:

Krafterna i magi är neutrala, men olika system tar till sig kvaliteter av godhet och ondska. Alltså så-kallade vit och svart magi, och den grå mellan dem. När de flesta talar om vit magi så menar de magi för osjälviska ändåmål, även healing och mentala influenser med specifika tillåtelser. Men svart magi referar man till magi för själviska ändamål och healing utan specifik tillåtelse. Använda magi till att kontrollera andras vilja, anses också vara svart. Det finns också de på den yttersta okulta kanten som hävdar att de, troligtvis även tycker att de är satanister, djävulsdyrkare, eller svart magiker. Dessa är troligen inte mer än kvacksalvare, dilletanter, eller helt enkelt missinformerade. De kan vara attraherade av konsten av svart magi, eller till och med 'glamouren' att göra något som går emot 'reglerna'. Vad de tämligen missuppfattat är att de skall finna balansen ! vanligtvis föreställer vi oss att 'vit magi' är för ett osjälviskt syfte och (i extrema fall) att svart magi är dyrkan av Satan, människo och djur offer, farliga okonventionella magiska övningar, och andra bizarra företeelser som ger mardrömmar.

Det finns andra termer som är bättre än svart och vit. Man kan tala om 'personlig' magi, eller passiv magi - magi för att påverka jaget ofta involverande affirmation, själv-suggestion och självhypnos. 'Aktiv' magi är riktad utåt (såsom i PK) för att påverka någon eller någonting, eller för att förstärka händelser. Passiv magi är för att bli påverkad (som i ESP) av en icke fysisk orsak.

Du menar att svart magi är utnyttjande av naturens mörka krafter, du är helt enkelt missinformerad. Såsom magiker lär man finns sambanden och jämvikten, vad är svart, vad är vitt, det som du uppfattar som vit kan jag se som svart etc. Det är enklare att säga att magi är krafter som besitter positiv eller negativ energi, men det är den som använder magi som skapar den. It is all a matter of degree! Det konstruktiva behöver det destruktiva, och vice versa.

Visst kan man säga ett det kan 'gå åt hlvt*' som du säger. 3 folded law!


normal

Magi i sig är varken god eller ond, dessa begrepp är relativa och den Svarta Magin står inte för några moraliska ställningstaganden för eller emot egoism eller altruism. Det är svårt att föreställa sig att dom som kan tyckas stå i kontrast mot detta och kallar sin formel foumlr vit magi inte är ute för att göra gott mot sig själva, något som hos dom anses vara ont. Det är också svårt att tänka sig att en medicinstuderande som vill göra karriär som läkare skulle vara en dålig människa. Dessa begrepp att svart magi är egoistiskt och vit magi är altruism bevisas vara enbart uttryck för subjektiva åsikter, dvs, vad som är bra eller dåligt utifrån individens egna värderingar.


normal

Svart magi: dyrkan av det onda -- eller bara tonaringrsuppror?

På senare tid har allt fler referenser till svart magi, satanism etc dykt upp, såväl i media som i interna esoteriska sammanhang. Flera självutnämnda så kallade magiker deklarerar öppet att de sysslar med svart magi. Ofta antyds det att vit magi skulle vara ett sorts lekskolestadium för fegisar, för dem som inte vågar konfrontera sitt inre mörker. Här definieras svart magi som något som skall öka den personliga makten genom att integrera personlighetens skugg-sidor i psykets helhet. Med detta uttalande visar man att man missförstått vad vit magi handlar om, och därmed också den svarta.

Det är i kaosmagins efterföljd som förvirringen runt svart magi uppstått. Det är här vi hittar ursprunget till ideacuten om att svart magi är ett komplement till den vita magin, eller att den svarta magin är en sorts överkurs till den vita magin, dvs något för de mer avancerade eller klarsynta.

Det är fel. Den vita magin arbetar också med psykets skuggsidor, men gör det genom att närma sig dem ovanifrån, inte under-ifrån. Därigenom harmoniseras dessa obalanserade sidor på ett kontrollerat sätt och inrangeras i den psykiska helheten. Inga okontrollerade utbrott av obalanserad kraft behöver ske i onödan.

Den vita magin strävar alltid att ställa psykets helhet under det det Högre Jagets ledning, vår främsta skyddsängel och länk till Gudomliga.

Det är intressant i sammanhanget att se att kaosmagiker så ofta översätter ordet power med makt. Makt är viktig för svartmagikern, eftersom han är egocentrerad. Vitmagikern, som är Gudscentrerad, använder kraft i stället, och vet att allt kraft är neutral -- det är syftet och användningen som avgör om det är gott eller ont. Kraft gives endast till den som kan avstå ifrån den.

Svart magi = ond magi?


Är då vit och svart magi liktydigt med god respektive ond magi? Inte helt och hållet, men för att ge ett tillfredsställande svar på den frågan måste vi först gå in på vad Mysterierna menar med Gott och Ont.

Magikerns arbete

Vitmagikern sysslar med att skapa former och uttryck för det kosmiska framåtskridandet, att manifestera det nya: vitmagikern arbetar på den Högra Vägen och blickar framåt, med evolutionen.
Svartmagikern har blicken riktad bakåt, längs den Vänstra Vägen, och sysslar med det uttjänta. Svartmagikern arbetar därmed mot evolutionen och hindrar även de uttjänta energierna att återvända till källan.

Kraftens ursprung

Man brukar säga att det finns tre olika sätt att hitta magisk kraft:

1. man kan arbeta med den inkommande nya, ickemanifesta kraften, som vitmagikern på den Högra Vägen,
2. man kan gripa tillbaka längs den Vänstra Vägen och skapa kanaler för den obalanserade kraft som frigörs när uttjänta former bryts ner i Avgrunden, och
3. man kan flytta redan manifest kraft från en punkt till en annan inom universum.

Båda dessa sistnämnda metoder används av svartmagikern, som därigenom antingen för in atavistiska energier som inte längre har någon plats i manifestationen, eller stjäl energi från något manifest för att använda den för sina egna syften.

Vitmagikerns mål är däremot att berika universum genom att göra sig till en kanal för det Högsta.

Egocentrism

Den verklige svartmagikern arbetar själviskt, det vill säga i relation till det egna Lägre Jaget, det falska Egot som han heller hon helt och hållet identifierar sig med. Magin blir därigenom ett sätt att hitta genvägar, att få någonting gratis.

Mörkrets krafter tar ingen hänsyn till människors fria vilja. Till skillnad från Ljusets krafter som aldrig kränker denna heliga princip, drar Mörkret sig inte för att påverka andra människor och utnyttja dem. För svartmagikern kretsar universum kring det egna Lägre Jaget, och han eller hon bryr sig inte om de gränser som andra människor satt upp. Hänsynslöshet präglar svartmagikerns människosyn.

Ett exempel på detta är de olika typerna av manipulativ kärleksmagi. Att tvinga någon att komma till en eller en partner att stanna kvar hos en är alltid svart magi, därför att det kränker principen om att varje människas fria vilja måste förbli okränkt.

Den vite magikern, däremot, är teocentrisk, det vill säga Gudscentrerad. Målet är inte att förstora sin egen personlighet på bekostnad av andra, utan att finslipa personligheten så att den kan bli ett verktyg för det Gudomliga.

Målet är att åstadkomma en sammansmältning mellan det Lägre Jaget och det Högre Jaget. Det rör sig om upplysning: en permanent expansion av medvetandet.

Svartmagikern fruktar döden, därför att han vet vad som väntar honom: nämligen räkenskapens dag, när det egna Högre Jaget avkunnar dom över livet och personligheten. Vitmagikern, å andra sidan, känner sitt Högre Jag och går villigt till detta inre drama.

Det egna Mörkret

Det finns folk som definiera svart magi som att konfrontera sitt eget inre mörker. De två har ingenting med varandra att göra.

Att konfronteras med personlighetens skuggsidor är en absolut nödvändighet för att kunna göra framsteg på den vita magins väg. Utan detta förblir personligheten obalanserad, och risken för missöden ökar. Israel Regardie brukade alltid rekommendera en fullständig freudiansk psykoanalys som en förberedelse för seriösa magiska studier. Magi är inte att leka med. Arbetet sätter press på psykets brister, och utan självkännedom kommer man inte långt.

Men en konfrontation med det personliga psykets obalanserade sidor, oavsett hur kraftfull och transformerande den än är, har inget gemensamt med att komma i kontakt med den Positiva Ondskan.

Dion Fortune höll en gång en föreläsning om ondska, och vid frågestunden efteråt reste sig en kvinna upp och sade: Min man och jag har arbetat med det ockulta i över tjugo år och vi har då aldrig råkat på något ont. Varpå Dion Fortune svarade, Då, min bästa fru, har ni förmodligen inte gjort särskilt mycket för det goda heller.

Oavsett hur goda intentioner och höga ideal man än har, kan man inte trampa Mörkret på tårna, så att säga, om man inte arbetar med verklig ockult kraft. Utan de ockulta nycklarna stannar arbetet vid det rent subjektiva, och därmed stör det ingen, vare sig ond eller god -- och det är tur i många fall.

Det är min uppfattning att 99% av dem som hävdar att de arbetar med svart magi skulle springa för livet om de verkligen kom i kontakt med de avgrundskrafter de tror sig arbeta med.